Jurisprudentie

Veiligheidsregels genegeerd: ontslag op staande voet

Veiligheidsregels genegeerd: ontslag op staande voet

<p>Een 51-jarige monteur wordt op 8 november 2012 op staande voet ontslagen omdat hij tijdens een klus bij Esso Enkhuizen zijn veiligheidsvest en...

Opdrachtgever verantwoordelijk voor ernstig ongeval ZZP-er

Opdrachtgever verantwoordelijk voor ernstig ongeval ZZP-er

De zzp'er Davelaar is door Allspan ingehuurd om bij Royalspan revisiewerk te doen aan een vezelverwerkingsmachine. Royalspan is een onderneming...

Onze pbm's worden ieder jaar gekeurd.

&nbsp;

Schoonmaker glijdt uit

<h3>Arbeidsongeschikt geraakt </h3><p>Hij loopt door de val polsletsel op. Het zou gaan om een intra-articulaire fractuur en de pols wordt in het...

Waarschuwen voor kappen boom

<p>Een man bezit een huis dat grenst aan het parkeerterrein van Landal Greenparks. Daar staat ook een populier van 20 meter hoog die hij wil laten...

Valgevaar bij afzagen knotwilg

<p>In maart 2010 zagen twee werknemers van het openbaar lichaam 'Gemeenschappelijke Regeling Westrom' takken af van een knotwilg op een perceel in...

Zorgplicht niet geschonden

<p>Dat wordt afgewezen. Beroep bij de rechtbank is vergeefs en de korporaal gaat in hoger beroep. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van...

Veiligheidsschoenen onvoldoende slipbestendig

<p><strong>Feiten </strong>De werknemer vordert in een deelgeschilprocedure volledige aansprakelijkheid van de werkgever. De vordering is gebaseerd...

Secura 2013

Risicopreventie/Gezondheid en Welzijn op het werk, Beveiliging & Bewaking

Lijn van valgordel ondeugdelijk bevestigd

<p>In september 2010 is een werknemer bezig met het verwijderen van niet draagkrachtige asbesthoudende golfplaten van het dak van een voormalig...