Jurisprudentie

Postbode glijdt uit

<p>In kort geding kent de rechter een voorschot op de schadevergoeding toe van 2500 euro. De zaak wordt verder afgedaan in deze bodemprocedure....

In reactorvat zonder valbeveiliging

<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Het gaat om zware lichamelijke arbeid en een dergelijke klus wordt normaal gesproken door twee cleaners uitgevoerd die...

IJzersplinter in oog

<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">De arbeidsinspectie heeft geen overtreding van de Arbowet vastgesteld. Ook is er geen wettelijke verplichting voor het...

Seminar 'Preventie - de eerste stap naar een Veilige Publieke Taak'

&nbsp;

Ongeval met rolsteiger van huiseigenaar

<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">De begane grond bevindt zich ongeveer anderhalve meter boven maaiveld en daaronder is een souterrain. De voordeur is...

Bril niet opgezet

<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">In januari 2006 ontstaat er in de sportzaal tijdens de warming-up van het Interne Bijstand Team (IBT) een duel tussen...

Ontslag wegens niet naleven veiligheidsvoorschriften

<p>Van de draagplicht is het personeel mededeling gedaan op 24 november 2000 en 9 januari 2001. Voor de werknemers is een gewenningsprogramma voor...

Invoeren van helmplicht instemmingsplichtig

<p>In januari 2001 vraagt de OR bemiddeling van de Bedrijfscommissie. Deze concludeert dat de OR hier geen instemmingsrecht heeft en adviseert dat...

Kledingvoorschriften terecht

<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Omdat de vrouw wegens haar islamitische geloofsovertuiging verplicht is om haar armen zoveel mogelijk te bedekken,...

Zeeman droeg geen veiligheidsbril

<p>Enkele dagen later bezoekt hij in de eerstvolgende havenplaats in Marokko een arts. Hij krijgt oogzalf voorgeschreven. In september wordt hij...