De RI&E: ingebakken broddelwerk

Iedereen mag een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitvoeren. Maar is dit wel een goed uitgangspunt? Want doen we daarmee wel recht aan de...

Casus: een nieuwe RI&E maken

Houweling Group heeft sinds een aantal jaar een preventiemedewerker. Die jaagt onder meer het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak aan. Hoe...

Corona is een nieuwe start voor de RIE

De manier van werken met coronamaatregelen is nog volop in ontwikkeling. De RI&E is daarmee wellicht op de achtergrond geraakt, maar om voorbereid te...

Maak meer ruimte voor rust in de RI&E

Nederland kent steeds meer een 24-uurseconomie. Toch besteden de meeste RI&E’s niet of nauwelijks aandacht aan werk- en rusttijden. Opmerkelijk, want...

In 25 jaar RIE van doel naar middel

Sinds 1 januari 1994 is het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht voor alle bedrijven met personeel. Staatssecretaris Van...

Maak meer ruimte voor BHV in de RI&E

Een RI&E hoort de arbeidsveiligheid in organisaties te verbeteren. Maar gebeurt dat ook? Niet altijd, zeggen Carolien de Vries en Inge Hoogeveen van...