Nieuws

"De RI&E zal nooit een prioriteit worden" 

"De RI&E zal nooit een prioriteit worden"

De overheid is al een tijdje bezig met een Meerjarenprogramma RI&E. Doel is het verhogen van het aantal werkgevers met een RI&E en het verbeteren van...

Meester in de RI&E met meer kwaliteit in het RI&E-proces 

Meester in de RI&E met meer kwaliteit in het RI&E-proces

Een RI&E kan een organisatie helpen bij het streven naar risicobeheersing. Maar ook bij het verwezenlijken van andere doelen. Dat gaat niet vanzelf....

Nieuwe checklist: Eisen die nu gesteld worden aan de RIE

Nieuwe checklist: Eisen die nu gesteld worden aan de RIE

De RI&E moet nu voldoen aan een aantal criteria. De vier belangrijkste zijn volledigheid, actualiteit, actuele inzichten en betrouwbaarheid. Maar ook...

Dit zijn de criteria voor de RI&E over betrouwbaarheid en het plan van aanpak 

Dit zijn de criteria voor de RI&E over betrouwbaarheid en het plan...

Onlangs verschenen de criteria voor het toetsen van de RI&E in de Staatscourant. En dus ook voor het opstellen van de RI&E. Hoe zit het met de...

De criteria voor de RIE zijn gepubliceerd in de Staatscourant en dit staat erin 

De criteria voor de RIE zijn gepubliceerd in de Staatscourant en dit...

De criteria voor het toetsen van de RI&E zijn gepubliceerd in de Staatscourant. En dus ook voor het opstellen van de RI&E. Daarmee kunnen...

Dit jaar gaat er een en ander veranderen in de eisen aan de RI&E

Dit jaar gaat er een en ander veranderen in de eisen aan de RI&E

In de loop van dit jaar worden maatregelen van kracht die de kwaliteit van de RI&E moeten verbeteren. Wim van Alphen legt uit wat de nieuwe eisen aan...

Risicobeoordeling zorgt vooral voor veel papier. Of niet dan?

Risicobeoordeling zorgt vooral voor veel papier. Of niet dan?

Risicobeoordeling leidt tot enorme rapporten. Velen hebben de indruk dat een risicobeoordeling altijd zorgt voor een gigantische stapel papier. Maar...

Toetsing zorgt lang niet altijd voor een betrouwbare RI&E

Toetsing zorgt lang niet altijd voor een betrouwbare RI&E

Kan de werkgever erop vertrouwen dat toetsing door een certificaathouder leidt tot een volledige en betrouwbare RI&E? Deze vraag stond centraal in...

Dit zijn de plannen van SZW met de RI&E

Dit zijn de plannen van SZW met de RI&E

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) binnen bedrijven moet beter, vindt de overheid. Daarom is in 2020 een meerjarenplan opgesteld om dit te...

Fraude met RI&E-toetsingsrapporten

Fraude met RI&E-toetsingsrapporten

Een inspecteur van de Inspectie SZW constateerde bij een bedrijfscontrole een onregelmatigheid. Toen hij de RI&E bekeek werd steeds duidelijker dat...