Jurisprudentie

Toezicht bij asbestsanering: met je neus er bovenop

Toezicht bij asbestsanering: met je neus er bovenop

Het antwoord op de vraag of sprake is van voldoende feitelijk toezicht hangt af van de omstandigheden van het geval. Maar bij asbestsanering betekent...

Soms is te kort dus wel een probleem

Soms is te kort dus wel een probleem

Een werkgever is verantwoordelijk voor een veilig arbeidsmiddel. En het gebruik van dit veilige arbeidsmiddel moet ook veilig zijn. Een schilder...

Platgedrukt in een palletlift

Platgedrukt in een palletlift

Een bedrijf laat medewerkers werken met een palletlift. Hoe, dat zoeken ze zelf maar uit. De hoofdschakelaar eraf? Ben je gek. Noodstopcircuits? Die...

Eigen schuld werknemer bij val van steiger?

Eigen schuld werknemer bij val van steiger?

Een werknemer tuimelt van een steiger terwijl hij werk verricht aan een buitenmuur van een woon- en zorgcomplex. De werkgever betoogt dat de...

Buschauffeur botst door gebruik mobiele telefoon

Buschauffeur botst door gebruik mobiele telefoon

Een buschauffeur die al rijdend met zijn mobiele telefoon in de weer is, dat kan echt niet. Dat vindt de kantonrechter ook. De buschauffeur raakt dus...

Eenmalige dronkenschap geen reden voor ontslag

Eenmalige dronkenschap geen reden voor ontslag

Dronken aan het werk kan levensgevaarlijk zijn. Ontslag op staande voet lijkt dan redelijk. Maar wat als het gaat om een eenmalige dronkenschap en de...

Recidive of geen recidive, dat is de vraag

Recidive of geen recidive, dat is de vraag

DHL krijgt een boete voor een ongeval in Utrecht. Die wordt verdubbeld omdat er sprake zou zijn van recidive. Want eerder kreeg het bedrijf een boete...

Dienstkledingbeleid of discriminatie?

Dienstkledingbeleid of discriminatie?

Een moslima stuit bij haar werk in een ziekenhuis op het dienstkledingbeleid. Zij wil haar onderarmen uit geloofsovertuiging kunnen bedekken, de...

Hoezo genoeg gedaan tegen valgevaar?

Hoezo genoeg gedaan tegen valgevaar?

Valgevaar bij werken op hoogte. Collectieve voorzieningen waren mogelijk, zegt een deskundige. Nietwaar, zegt een andere deskundige. Een boete, een...

Wie is aansprakelijk voor ongeval met natronloog?

Wie is aansprakelijk voor ongeval met natronloog?

Een monteur wordt praktisch blind doordat hij natronloog in zijn ogen krijgt tijdens een reparatie. Wie is aansprakelijk voor de schade? De werkgever...