Meer nieuws

Nieuwe arbowetgeving in 2024: de wijzigingen op een rij

Nieuwe arbowetgeving in 2024: de wijzigingen op een rij

In 2024 wordt op het gebied van arbo en milieu een bont palet aan nieuwe regelgeving voor ondernemingen van kracht. Ook laten eerdere wetswijzigingen...

Duurzaamheid niet langer vrijblijvend. Zo maak je jouw bedrijf CSRD-proof

Duurzaamheid niet langer vrijblijvend. Zo maak je jouw bedrijf...

Vanaf 2024 zijn grote bedrijven als gevolg van de voorgestelde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht te rapporteren over de...

Hybride werken en spitsheffing gaan niet samen

Hybride werken en spitsheffing gaan niet samen

Koolmees, president-directeur van de NS, wil dat er vanaf 2026 een spitsheffing komt op treinkaartjes op drukke trajecten. Daarmee hoopt Koolmees...

Gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen: hoe zat het ook al weer?

Gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen: hoe zat het ook al weer?

De gerichte vrijstelling geldt sinds 1 januari 2022 nog alleen voor arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet. Hoe zit...

Nieuwe wetgeving: ook meldplicht voor uitzendbureaus bij arbeidsongevallen

Nieuwe wetgeving: ook meldplicht voor uitzendbureaus bij...

De internetconsultatie over het wetsvoorstel 'Invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners' is op 20 april 2023 gestart en...

Zelfonderzoek en rapportage bij ongevallen, zo werkt dat

Zelfonderzoek en rapportage bij ongevallen, zo werkt dat

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een nieuwe werkwijze ingevoerd voor het ongevalsonderzoek. In veel gevallen kunnen werkgevers voortaan hun...

Na akkoord Eerste Kamer invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

Na akkoord Eerste Kamer invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

De Omgevingswet krijgt groen licht van de Eerste Kamer en kan op 1 januari 2024 in werking treden. Provincies, gemeenten en waterschappen, die met...

Nieuwe wetgeving  Klokkenluiders aangenomen

Nieuwe wetgeving Klokkenluiders aangenomen

De Eerste kamer is nu ook akkoord gegaan met de wetgeving voor klokkenluiders. Dat heeft gevolgen voor werkgever en arbofunctionaris.

Maakt de Arbeidsinspectie haar ambitieuze doelstelling voor 2023 waar? Twee kanttekeningen

Maakt de Arbeidsinspectie haar ambitieuze doelstelling voor 2023...

De Nederlandse Arbeidsinspectie wil werkgevers en opdrachtgever helpen om werken veiliger, gezonder en eerlijker te maken. Een ambitieuze...

Dit zijn de plannen van de Arbeidsinspectie voor 2023

Dit zijn de plannen van de Arbeidsinspectie voor 2023

Ieder jaar beschrijft de Arbeidsinspectie hoe zij haar doelen wil gaan bereiken. Dit zijn de plannen van de Arbeidsinspectie voor 2023.