Wetgeving

Duurzaamheid niet langer vrijblijvend. Zo maak je jouw bedrijf CSRD-proof

Duurzaamheid niet langer vrijblijvend. Zo maak je jouw bedrijf...

Vanaf 2024 zijn grote bedrijven als gevolg van de voorgestelde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht te rapporteren over de...

De geldende regels over veiligheids- en gezondheidssignalering

De geldende regels over veiligheids- en gezondheidssignalering

Veiligheids- en gezondheidssignalering kan levens redden door te waarschuwen voor gevaarlijke en ongezonde situaties. Het kan bijvoorbeeld een...

Hybride werken en spitsheffing gaan niet samen

Hybride werken en spitsheffing gaan niet samen

Koolmees, president-directeur van de NS, wil dat er vanaf 2026 een spitsheffing komt op treinkaartjes op drukke trajecten. Daarmee hoopt Koolmees...

Ontbreken verblijfsvergunning: einde arbeidsovereenkomst?

Ontbreken verblijfsvergunning: einde arbeidsovereenkomst?

Mag een werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden als de werknemer niet meer beschikt over een geldige verblijfsvergunning?

Ontslag op staande voet na smijten met glas

Ontslag op staande voet na smijten met glas

Soms lopen de gemoederen op de werkplek hoog op. Maar hoever mag je als werknemer gaan om je ongenoegen te uiten?

Arbo Actueel nummer 10 2023

Arbo Actueel nummer 10 2023

Arbo Actueel nummer 10 is verschenen met jurisprudentie en actuele berichtgeving over arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Advies van de bedrijfsarts in de wind geslagen

Advies van de bedrijfsarts in de wind geslagen

'Laat de zieke werknemer met rust' is het advies van de bedrijfsarts. De werkgever pikt dit niet: die werknemer moet en zal op het werk verschijnen!

Dit is de rol van medezeggenschap bij arbodienstverlening

Dit is de rol van medezeggenschap bij arbodienstverlening

De werkgever moet zich voor de uitvoering van het arbobeleid laten bijstaan door deskundigen. Een arbodienst heeft alle gecertificeerde expertise in...

Handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie

De wettelijke taak van de Nederlandse Arbeidsinspectie is toezicht houden op de naleving van de arbeidsomstandighedenwetgeving. Indien nodig...

Onredelijk beroep op verjaringstermijn bij  asbestschadeclaim

Onredelijk beroep op verjaringstermijn bij asbestschadeclaim

Een verwarmingsmonteur wordt na ruim een halve eeuw ziek. Mag de werkgever een beroep doen op de verjaringstermijn?