Verdieping

Incidentonderzoek: doe het met de mensen die het werk doen

Incidentonderzoek: doe het met de mensen die het werk doen

Wat is er nodig om concrete stappen te zetten bij het kijken naar incidenten? Om er oordeelsvrij van te leren en om anders met risico's en...

Leren van incidenten vraagt om een andere manier van kijken

Leren van incidenten vraagt om een andere manier van kijken

Incidentonderzoek, hoe doe je dat op een praktische manier die ook nog veel oplevert? David van Valkenburg deed er veel ervaring mee op en vertelt...

Kom in een bedrijf niet aan met arbomaatregelen. Maar wat dan wel?

Kom in een bedrijf niet aan met arbomaatregelen. Maar wat dan wel?

"Je bereikt meer als je de ondernemer kunt overtuigen dat efficiënter presteren mogelijk is." Dat zegt hoogleraar Jan Dul.

Positieve veiligheid: combineer Safety 1 en Safety II

Positieve veiligheid: combineer Safety 1 en Safety II

In het vorige artikel liet Frank Guldenmund zien dat je mens en machine niet moet verwarren bij het toeschrijven van ongevalsoorzaken. Maar er is...

Positieve veiligheid en de verschillen tussen mens en machine

Positieve veiligheid en de verschillen tussen mens en machine

Niet zo heel lang geleden stormde een veiligheidsprofessional na afloop van een praatje op mij af om te bezweren dat het vasthouden van de leuning...

14 proactieve leidende indicatoren voor VGW

14 proactieve leidende indicatoren voor VGW

Lang niet alle organisaties zijn op een systematische manier aan de slag met gezond werken. Meestal staan de verzuimcijfers centraal. Maar er zijn...

Zo krijgt de veiligheidsprofessional pandemieën in kaart

Zo krijgt de veiligheidsprofessional pandemieën in kaart

De verspreiding van een virus volgt een complex scenario. Wat kan er beter bij het voorkomen van een pandemie? In dit artikel vertellen Paul Lindhout...

Zo ga je naar een proactieve veiligheidscultuur

Zo ga je naar een proactieve veiligheidscultuur

Bij de afdeling Werk en Gezondheid van Rijkswaterstaat kijkt men op een nieuwe manier naar risico's en onzekerheden in het werk. "Risicogestuurd...

Leren van andermans fouten

Leren van andermans fouten

Het RIVM analyseerde de afgelopen 15 jaar ruim 300 incidenten met gevaarlijke stoffen. Deze analyse geeft een uniek en aanvullend inzicht voor...

Arborisico's aanpakken, zo lukt het u wél

Arborisico's aanpakken, zo lukt het u wél

Het denken over veiligheid en arborisico's kenmerkt zich door een aantal achterhaalde beelden over veiligheid: de veiligheidsfabels. Daarnaast staat...