Fysieke belasting

Tillen en dragen: dit zijn de maatregelen

Tillen en dragen: dit zijn de maatregelen

Tillen en dragen zijn vormen van fysieke belasting die kunnen leiden tot aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Welke maatregelen kunt u nemen bij...

Risico's en maatregelen bij energetische belasting

Risico's en maatregelen bij energetische belasting

Bij energetische belasting genereert het lichaam warmte doordat grote spiergroepen veel arbeid verrichten. Energetische belasting ontstaat ook bij...

Checklist Voorkomen van aandoeningen aan de onderste ledematen

Checklist Voorkomen van aandoeningen aan de onderste ledematen

Arbeidsgerelateerde aandoeningen aan de onderste ledematen zijn beschadigingen van lichaamsstructuren, zoals pezen, spieren, zenuwen, gewrichten en...

De risico's van repeterende bewegingen

De risico's van repeterende bewegingen

Repeterende bewegingen zijn een vorm van fysieke belasting. Als gevolg van het geregeld uitvoeren van repeterende bewegingen kunnen op den duur...

Checklist onderbelasting

Checklist onderbelasting

Onderbelasting is een probleem dat om aandacht vraagt. Deze checklist helpt om de gezondheidsrisico's van onderbelasting in kaart te brengen.

Sedentair gedrag is een onderschat probleem

Sedentair gedrag is een onderschat probleem

Onderbelasting (sedentair gedrag) op het werk is een onderschat probleem dat in toenemende mate (h)erkenning vraagt. Nog veel meer is een aanpak...

Tips en instrumenten voor beeldschermwerk

Tips en instrumenten voor beeldschermwerk

Langdurig werken achter een beeldscherm kan gezondheidsklachten opleveren. Denk hierbij aan klachten aan de nek, arm en schouders of aan de ogen. Met...

Verminder het risico bij tillen en dragen 

Verminder het risico bij tillen en dragen

Tillen en dragen kunnen leiden tot aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Naast rugklachten, kunnen werknemers die veel moeten tillen en dragen,...

Wat zijn de regels rondom fysieke belasting?

Wat zijn de regels rondom fysieke belasting?

Fysieke belasting, veel werkenden ervaren het dagelijks. Wat zijn fysieke klachten? Wat kun je er preventief aan doen? En wat zijn de rechten en...

Beroepsziekten aan het bewegingsapparaat

Beroepsziekten aan het bewegingsapparaat

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die voor meer dan 50% tijdens het werk heeft plaatsgevonden....