Verdieping

Kom in een bedrijf niet aan met arbomaatregelen. Maar wat dan wel?

Kom in een bedrijf niet aan met arbomaatregelen. Maar wat dan wel?

"Je bereikt meer als je de ondernemer kunt overtuigen dat efficiënter presteren mogelijk is." Dat zegt hoogleraar Jan Dul.

Arboprofessional: help leidinggevenden bij duurzaam presteren

Arboprofessional: help leidinggevenden bij duurzaam presteren

Medewerkers tot hun 67e jaar inzetbaar houden. Bovendien uitval en uitstroom voorkomen én aantrekkelijk zijn voor nieuwe medewerkers. Een hele toer...

Zo houdt u deelnemers actief

Zo houdt u deelnemers actief

Als arboprofessional die kennis moet overdragen, heeft u het afgelopen jaar uw toevlucht moeten nemen tot online bijeenkomsten. En het ziet er naar...

Lees ook het eerste artikel over de 5 stappen om deelnemers aan te zetten.

Zet je deelnemers aan in 5 stappen

Bent u die arboprofessional die kennis overdraagt? De kans is groot dat voorlichtingsbijeenkomsten, toolboxmeetingen, klinische lessen of...

Veiligheidskundige word je niet vanachter de computer

Veiligheidskundige word je niet vanachter de computer

Halsoverkop gingen veiligheidsopleidingen vorig jaar over op digitaal onderwijs. Vrijwel niemand verwachtte een jaar later nog steeds vanuit 'huis'...

Zo maken stress en problemen je sterker

Zo maken stress en problemen je sterker

De covid-19-pandemie tartte het aanpassingsvermogen van menige professional. Met stress en depressie tot gevolg. Maar veerkrachtige professionals...

Kwaliteit arbodiensten moet omhoog door betere audits

Kwaliteit arbodiensten moet omhoog door betere audits

Het auditen van arbodiensten aan de hand van kwaliteitssystemen kan de prestaties van deze bedrijven verbeteren. De overheid heeft het auditen...

Veiligheidskundigen moeten beter leren schaken!

Veiligheidskundigen moeten beter leren schaken!

Veiligheidsmanagement is net schaken. Als veiligheidskundig expert moet je weten hoe je het spel speelt. Je 'tegenstander' kennen en anticiperen op...

Zorg voor anderen begint bij jezelf

Zorg voor anderen begint bij jezelf

De werkdruk in zorgorganisaties is historisch hoog, verloop- en verzuimcijfers nemen toe en zorgmedewerkers komen steeds vaker vermoeid en zonder...

Leidinggeven aan werknemers met dyslexie

Leidinggeven aan werknemers met dyslexie

Dyslexie hoeft geen belemmering te zijn om aan het werk te komen, maar kán wel invloed hebben op het vinden van een baan en de kwaliteit van iemands...