Verdieping

De RI&E: ingebakken broddelwerk

De RI&E: ingebakken broddelwerk

Iedereen mag een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren. Maar is dit wel een goed uitgangspunt? Want doen we daarmee wel recht aan de...

Casus: een nieuwe RI&E maken

Casus: een nieuwe RI&E maken

Houweling Group heeft sinds een aantal jaar een preventiemedewerker. Die jaagt onder meer het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak aan. Hoe...

Corona is een nieuwe start voor de RIE

Corona is een nieuwe start voor de RIE

De manier van werken met coronamaatregelen is nog volop in ontwikkeling. De RI&E is daarmee wellicht op de achtergrond geraakt, maar om voorbereid te...

Van dertien RI&E's terug naar één. Zo doe je dat

Van dertien RI&E's terug naar één. Zo doe je dat

Wat doe je als je een onontwarbaar knoopwerk van dertien RI&E's hebt. En heel veel plannen van aanpak? Dan loopt het met de RI&E op verschillende...

Zo neem je maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie

Zo neem je maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie

De Arbowet schrijft voor dat we bij het aanpakken van gevaar de arbeidshygiënische strategie moeten volgen. Maar in de praktijk pakt dat nog wel eens...

Arborisico's aanpakken, zo lukt het u wél

Arborisico's aanpakken, zo lukt het u wél

Het denken over veiligheid en arborisico's kenmerkt zich door een aantal achterhaalde beelden over veiligheid: de veiligheidsfabels. Daarnaast staat...

In 25 jaar RIE van doel naar middel

In 25 jaar RIE van doel naar middel

Sinds 1 januari 1994 is het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht voor alle bedrijven met personeel. Staatssecretaris Van...

Houvast bij de RI&E voor werken op hoogte

Houvast bij de RI&E voor werken op hoogte

Arbeidsongevallenoorzaak nummer 1 is nog steeds vallen van (geringe) hoogte. Zaak voor de werkgever om een RI&E te maken inclusief reddingsplan. Wat...

Plaatsonafhankelijk werken, wat doe je ermee in de RI&E?

Plaatsonafhankelijk werken, wat doe je ermee in de RI&E?

Werk anno 2018 is niet hetzelfde als werk anno 1998. Maatschappelijke en technologische veranderingen maken werk op andere plekken steeds...

Met Physical Sense fysieke overbelasting te lijf

Met Physical Sense fysieke overbelasting te lijf

Op de operatieafdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden zijn de afgelopen jaren vijf Ergocoaches opgeleid vanuit de Physical Sense-methodiek. Hun...