De RI&E: ingebakken broddelwerk

De RI&E: ingebakken broddelwerk

Iedereen mag een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitvoeren. Maar is dit wel een goed uitgangspunt? Want doen we daarmee wel recht aan de...

Casus: een nieuwe RI&E maken

Casus: een nieuwe RI&E maken

Houweling Group heeft sinds een aantal jaar een preventiemedewerker. Die jaagt onder meer het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak aan. Hoe...

Corona is een nieuwe start voor de RIE

Corona is een nieuwe start voor de RIE

De manier van werken met coronamaatregelen is nog volop in ontwikkeling. De RI&E is daarmee wellicht op de achtergrond geraakt, maar om voorbereid te...

Maak meer ruimte voor rust in de RI&E

Maak meer ruimte voor rust in de RI&E

Nederland kent steeds meer een 24-uurseconomie. Toch besteden de meeste RI&E’s niet of nauwelijks aandacht aan werk- en rusttijden. Opmerkelijk, want...

In 25 jaar RIE van doel naar middel

In 25 jaar RIE van doel naar middel

Sinds 1 januari 1994 is het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht voor alle bedrijven met personeel. Staatssecretaris Van...

Maak meer ruimte voor BHV in de RI&E

Maak meer ruimte voor BHV in de RI&E

Een RI&E hoort de arbeidsveiligheid in organisaties te verbeteren. Maar gebeurt dat ook? Niet altijd, zeggen Carolien de Vries en Inge Hoogeveen van...