Alles over Voorlichting

Voorbeelddocument gedragscode e-mail- en internetgebruik

Voorbeelddocument gedragscode e-mail- en internetgebruik

Met dit voorbeelddocument 'Gedragscode e-mail- en internetgebruik' kun je werknemers informeren hoe zij hiermee om horen te gaan. Het document dient...

Voorlichting bij fysieke belasting

Voorlichting bij fysieke belasting

Om de risico's van fysieke belasting te beperken, is goede voorlichting van de werkgever aan zijn werknemers belangrijk.

Voorlichting en onderricht pak je zo aan

Voorlichting en onderricht pak je zo aan

Voorlichting en onderricht van werknemers is van groot belang om veilig en gezond te kunnen werken. Hoe pak je dat aan?

Checklist voorlichting en onderricht

Checklist voorlichting en onderricht

Voorlichting en onderricht zijn basiselementen in het arbobeleid. Zonder kunnen werknemers niet veilig en gezond werken.

Checklist algemene en specifieke voorlichting

Checklist algemene en specifieke voorlichting

Voorlichting en onderricht aan nieuwe medewerkers bestaan altijd uit een algemeen en uit een specifiek deel.

Checklist: voorlichting en onderricht gevaarlijke stoffen

Checklist: voorlichting en onderricht gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen brengt voor medewerkers aanzienlijke risico's met zich mee. Daarom moeten zij weten hoe zij veilig en gezond met...

Voorlichting en instructie ook bij simpele sloopklus nodig

Voorlichting en instructie ook bij simpele sloopklus nodig

Ook werkzaamheden die niet ingewikkeld lijken vragen om een planmatige aanpak. Daaronder vallen onder andere voorlichting en instructie. Anders kan...

Blootstelling aan mangaan in steenfabriek

Blootstelling aan mangaan in steenfabriek

Een voormalig werknemer van een steenfabriek raakt arbeidsongeschikt, waarschijnlijk door blootstelling aan mangaanstof. Is de werkgever...

Zo belangrijk zijn instructie en voorlichting, blijkt uit de jurisprudentie

Zo belangrijk zijn instructie en voorlichting, blijkt uit de...

Voorlichting, onderricht en instructie zijn belangrijke pijlers van veilig werken. Op dat punt gaat het nog weleens mis. Hoe belangrijk voorlichting...

Zonder voorlichting en onderricht geen veilig werk. Kijk maar naar de jurisprudentie 

Zonder voorlichting en onderricht geen veilig werk. Kijk maar naar de...

Voorlichting, onderricht en instructie zijn belangrijke pijlers van een veilig uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Helaas schort het daar nog...