Voorbeelddocumenten

Checklist brandbestrijding

Checklist brandbestrijding

In iedere organisatie kan zich een calamiteit voordoen. Er kan bijvoorbeeld een brand ontstaan met verschillende gevaren als gevolg. Is jouw...

Checklist BHV

Checklist BHV

De Checklist BHV helpt bij het realiseren van algemene veiligheid. De antwoorden op de vragen in de checklist geven een beeld van de huidige...

Voorbeelddocument oefenjaarplan BHV

Voorbeelddocument oefenjaarplan BHV

Zelf een oefenjaarplan maken? Je doet het snel en gemakkelijk met dit invulbare voorbeelddocument voor een oefenjaarplan.

Checklist asbest voor niet-gecertificeerde bedrijven

Checklist asbest voor niet-gecertificeerde bedrijven

Bedrijven die een bestaand gebouw verbouwen of slopen moeten altijd controleren of ze met asbest in aanraking kunnen komen. Deze checklist helpt...

Voorbeelddocument Werkplekinstructiekaart (WIK)

Voorbeelddocument Werkplekinstructiekaart (WIK)

Een werkplekinstructiekaart (WIK) is bedoeld om veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Hier vind je een voorbeelddocument om zelf een WIK te maken.

Checklist: risico's bepalen voor het stellen van prioriteiten 

Checklist: risico's bepalen voor het stellen van prioriteiten

Hoe kun je het daadwerkelijke risico van een geconstateerde risicofactor (bijvoorbeeld geluid, werken op hoogte, etc.) berekenen?

Checklists voor risico's op de werkplaats

Checklists voor risico's op de werkplaats

Welke risico's speler er op de werkvloer. Van risico's bij werken in besloten ruimtes tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Breng de...

Checklists voor risico's op kantoor

Checklists voor risico's op kantoor

Langdurig beeldschermwerk brengt risico's met zich mee. En hoe staat het met het binnenklimaat op uw werklocatie(s)? Vul de checklists in en krijg...