Vis met een PFAS-smaakje   
Spreek ze aan op (wan)gedrag! 
De klokken van het zuiden 
De vis wordt duur betaald 
Uit de pas lopen