Toetsen van de RIE: het PAGO

Sinds 2022 gelden nieuwe regels voor het toetsen van de RI&E. Wat betekenen die nieuwe regels in de praktijk? Siep Slager vertelt aan de hand van...