artikel

Veiliger duiken bij de brandweer

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Auteur: Sander Kool

 

Nederland telt 96 brandweerkorpsen met 1.350 duikers. Tussen 2000 en 2007 registreerde de Arbeidsinspectie veertien ongevallen met beroepsduikers, bij particuliere duikbedrijven en in overheidsdienst. Vijf daarvan kenden een dodelijke afloop. Daarom is de brandweer druk bezig zich verder te professionaliseren. Zo is de duikorganisatie aangepast om meer mensen veilig uit het water te kunnen redden.

 

Een groot risico bij brandweerduiken is onder water vast komen te zitten. Duikers gaan alleen te water, met aan de waterkant een reserveduiker, assistent en duikploegleider. Daarom werken duikers bij de brandweer altijd aangelijnd. De lijn is bevestigd aan de duiker en wordt vastgehouden door de assistent. Hiermee kunnen ze communiceren. Wanneer een duiker een auto onder water doorzoekt, kan hij door spraak of seinen communiceren met de persoon die aan de wal staat.

 

De korpsen werken sinds 2000 met een ‘Leidraad bestrijding waterongevallen door de brandweer’. Deze leidraad geeft een vakinhoudelijke uitwerking van de arbowet- en regelgeving. Doel ervan is de uniformiteit tussen de duikteams te vergroten en de veiligheid voor de duiker te verhogen. Na het verschijnen van deze leidraad hebben de duikende brandweerkorpsen hun duikorganisatie aangepast en veranderd. De inspanningen hebben veel resultaat gehad: 95 procent van de korpsen duikt met spraakcommunicatie. Ook zijn brandweerduikopleidingen gestandaardiseerd en sterk verbeterd.

 

Voor de brandweer heeft de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) een systematiek ontwikkeld voor het uitvoeren van een RI&E. Eind 2006 publiceerde de NVBR de Leidraad Inventarisatie veiligheidsaspecten bij repressief optreden. Deze leidraad is een hulpmiddel om een risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen van repressief optreden. De methodiek kan door brandweerkorpsen zelf worden uitgevoerd. Ook gebruikt de brandweer de ISAB II-methode. Deze staat voor Inventarisatie Systeem Arbeidsomstandigheden Brandweer. Ze helpt bij het te voeren preventieve beleid en het aanpakken van risico’s tijdens een brand of waterongeval.

 

Om het uitvoeren van deze RI&E’s te begeleiden leiden steeds meer brandweerkorpsen medewerkers op als veiligheidskundige of huren ze externe kennis in. Verder heeft de brandweerbranche de afgelopen jaren veel tijd en moeite gestopt in het ontwikkelen van het brandweerduiken. Dit heeft in het gehele land een aantal professionele duikteams tot gevolg gehad. Een sleutel tot verdere professionalisering is het delen van kennis en expertise tussen de duikers van de brandweer onderling en ook daarbuiten. Een arbocatalogus Werken onder Overdruk is in de maak.

 

Leidraad: www.nvbr.nl.

De ISAB-II-methode: www.veiligheidskunde.nl.

Reageer op dit artikel