artikel

Handschoenen wassen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het antwoord is tweeerlei :

 

  • Chemisch besmette / verontreinigde handschoenen kunnen hoe dan ook niet worden gereinigd. Deze dienen na besmetting te worden afgekeurd binnen de permeatie weerstandstijd (gerekend vanaf het begin van de besmetting, de permeatie gaat door ook al is er geen blootstelling). Na bewassing kan de permeatie weerstandstijd NOOIT meer worden gegarandeerd en kunnen door degradatie de mechanische eigenschappen compleet veranderd.
  • Handschoenen voor mechanische toepassingen e.d. kunnen indien dit in de gebruiks-aanwijzing wordt aangegeven gewassen worden. Door bewassing kunnen de eigen-schappen van de handschoenen sterk worden beinvloed en daardoor mogelijk niet meer geschikt zijn voor het beoogde doel.
    Indien in de gebruiksaanwijzing staat dat de handschoen b.v. 5 maal gewassen kan worden dan is een nieuwe ongebruikte handschoen op industriele wijze 5 maal gewassen en dan aan de EN proeven onderworpen. De dan gevonden waarden gelden dus voor een ongebruikt 5x gewassen handschoen. Let wel dat er door gebruik beschadigingen kunnen zijn opgetreden waardoor hoe dan ook de verwachte bescherming niet meer wordt geboden.
Reageer op dit artikel