artikel

PBM wordt niet gedragen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij het verstrekken van de pbm moet de werkgever aangeven in welke situatie deze gebruikt moeten worden. Ook dient hij voorlichting te geven over het gebruik van de pbm. Hij moet de werknemer laten tekenen voor ontvangst van zowel de verstrekte pbm als de daarbij behorende instructie.

Als de werknemer weigert de verstrekte pbm te gebruiken, kan de werkgever diverse stappen ondernemen:

 

  • een mondelinge waarschuwing, met aantekening in het personeelsdossier;
  • bij blijvende weigering een schriftelijke waarschuwing met kopie in het personeelsdossier;
  • een boete opleggen als de cao of het arbeidsreglement een boetebeding kent;
  • een verzoek aan de Arbeidsinspectie tot controle. De Arbeidsinspectie kan de werknemer een boete opleggen tot maximaal 225 euro;
  • een schorsing zonder behoud van loon;
  • als alle voorgaande maatregelen niet werken, kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen op grond van het niet-dragen van de pbm zoals een goed werknemer betaamt en het weigeren van een opdracht. Ontslag op staande voet is alleen zinvol als er naar objectieve maatstaven sprake is van het door de weigering van de werknemer veroorzaken van dusdanige risico’s voor de werknemer zelf en/of derden, dat handhaving van het dienstverband in strijd is met goed werkgeverschap.

 

Auteur: Jos Putman

Reageer op dit artikel