artikel

Ontslag wegens niet naleven veiligheidsvoorschriften

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Van de draagplicht is het personeel mededeling gedaan op 24 november 2000 en 9 januari 2001. Voor de werknemers is een gewenningsprogramma voor het dragen van de helm vastgesteld dat liep van oktober tot en met december 2000. Daarna moest elke werknemer de helm gedurende elke dienst dragen. Omdat de bewuste werknemer de regels voor het dragen van de helm en de bril evenwel niet naleefde, is hij op 19 mei 2001 hierop aangesproken en op 6 juni nogmaals. Omdat hij op 7 juni weer geen veiligheidsbril droeg is hij op non-actief gesteld.

 

De werkgever verzoekt thans ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder vergoeding. De kantonrechter kent dit verzoek toe. Daartoe overweegt de rechter dat het op de weg van de werkgever ligt, meer nog dan in het verleden, om strikt de hand te houden aan de nale­ving van de, uit de Arbeidsomstandighedenwet voortvloeiende, veiligheidsvoorschriften.

 

De vraag is dan of, in dit licht bezien, de verzochte ontbin­ding jegens de werknemer een proportionele maatre­gel is. Deze vraag beantwoordt de kantonrechter bevestigend, nu de werknemer bij herhaling gewaar­schuwd is dat hij de voorschriften moest naleven. Aan dit oordeel doet niet af dat anderen ook geen helm en/of bril droegen, nu de werkgever onweer­sproken heeft gesteld dat zij dit vanaf 2001 wel doen, dat de werkgever de werknemer geen andere functie heeft aangeboden (hij had hiertoe zelf voor­stellen kunnen doen) en dat de werkgever in het verleden minder aandacht aan de veiligheid heeft besteed. Van belang is voorts nog dat niet is geble­ken van medische beperkingen aan de zijde van werknemer ten aanzien van het dragen van de helm. Een en ander rechtvaardigt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van werknemer zonder dat daarbij aan hem een vergoeding toekomt.

Reageer op dit artikel