artikel

Krijg ik een bekeuring bij het niet dragen van beschermende kleding in een explosiegevaarlijke omgeving?

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Ja, deze eis wordt aangemerkt als een werknemersverplichting. Het niet dragen levert een beboetbaar feit op met een boetenormbedrag van € 675.

Reageer op dit artikel