artikel

Ingehuurde Veiligheid

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Je bent als preventiemedewerker niet verantwoordelijk voor uitzendkrachten. De werkgever wel. Uit hoofde van je functie kun je de werkgever informatie verstrekken over de manier waarop de organisatie om moet gaan met uitzendkrachten. Let daarbij op de volgende aspecten:

  • Maak bij het aanvragen van personeel bij een uitzendbureau een duidelijke omschrijving van welke taken de uitzendkracht moet uitvoeren en welke bijzondere risico’s met betrekking tot de arbeidsomstandigheden aan de werkzaamheden verbonden zijn.
  • Maak  heldere afspraken over (het gebruik van) persoonlijke beschermingsmiddelen. Bepaal wie daarvoor zal zorgen, het uitzendbureau of de inlenende organisatie.
  • Bij binnenkomst krijgt de uitzendkracht een gedegen instructie. Daarbij gaat het om algemene informatie over het bedrijf, de gevaarsignalen, ontruimingsplannen, gevaarlijke plekken en situaties, enzovoorts. Daarna krijgt de uitzendkracht de specifiek aan zijn functie verbonden voorlichting en instructie.
  • Controleer of de uitzendkracht over de vereiste PBM’s beschikt.
  • Afhankelijk van de soort werkzaamheden en de daaraan verbonden gevaren houdt er iemand gedurende een bepaalde periode toezicht op de uitzendkracht om te zien of deze de instructie goed begrepen heeft, en of hij de werkzaamheden volgens de instructie verricht.
Reageer op dit artikel