artikel

Als het noodzakelijk is om veiligheidsschoenen te dragen op de werkplek, moet de werkgever die direct ter beschikking stellen. Zolang je niet over het juiste schoeisel beschikt mag je geen werkzaamheden doen op plaatsen waar die schoenen nodig zijn. De werkgever is anders in overtreding. Daarom is het belangrijk om je werkgever nog eens met klem te vragen om je kleding en schoeisel. Geeft hij geen of geen bevredigend antwoord dan kun je de andere stappen ondernemen. Je kunt dit bespreken met de arbodienst van je bedrijf. Ook kun je een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie.

Reageer op dit artikel