artikel

Succesfactoren voor een soepele aanbesteding

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Aanbesteden heeft een negatief imago, niet in de laatste plaats veroorzaakt door berichten in de media over overheden die de regels aan hun laars lappen.

Maar aanbestedingsregelgeving bestaat en overheidsinstellingen hebben ermee te maken.

 

Tips  voor aanbestedende diensten:

Goede voorbereiding: breng de behoefte goed in kaart

Begin op tijd

Flexibiliteit in de overeenkomst: maak de overeenkomst toekomstproof door bv verleningen van de looptijd op te nemen.

 

Tips voor de inschrijvers:

Inschrijving afstemmen op offerteaanvraag: de aanbieding moet onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud zijn

Inbedding in interne organisatie: maak per aanbesteding iemand verantwoordelijk in de organisatie

Focus op de inhoud: leg een know-how systeem aan voor de documenten die grotendeels bij elke aanbesteding ingediend worden. Zo blijft er tijd over voor focus op de inhoud

Evaluatie: maak altijd de afweging of de investering van tijd en geld het opstellen van een offerte rechtvaardigt.

 

Auteur: Suzanne Brackmann, advocaat bij Brackmann aanbestedingsspecialist.

 

Dit is een samenvatting van een artikel uit Safety&Fashion@WorkMagazine, november 2010.

 

Ook interessant om te lezen.

Reageer op dit artikel