artikel

Postbode glijdt uit

Persoonlijke beschermingsmiddelen

In kort geding kent de rechter een voorschot op de schadevergoeding toe van 2500 euro. De zaak wordt verder afgedaan in deze bodemprocedure. Daarin stelt de kantonrechter vast dat de weersomstandigheden op de bewuste dag niet zodanig waren dat de werkgever de postbezorging had moeten opschorten.

 

Antislipijzers

De werkgever voert aan dat hij op verschillende manieren de postbezorgers erop heeft gewezen dat zij oplettend en voorzichtig moeten zijn om ongevallen als deze te voorkomen. Hij spreekt nieuwe postbestellers persoonlijk aan op het belang van goed en veilig schoeisel. Bovendien krijgen de bezorgers jaarlijks kortingsbonnen voor de aanschaf van schoenen van een op veiligheid geselecteerd merk. Ook weten de postbezorgers dat er bij winterse gladheid voor hen speciale antislipijzers beschikbaar zijn die zij onder hun schoenen kunnen bevestigen.

 

Halfslachtig beleid
De kantonrechter is van oordeel dat deze maatregelen onvoldoende zijn. Het verstrekken van kortingsbonnen is halfslachtig. Die maatregel geeft aan dat de werkgever het belang van veilig schoeisel onderkent, maar dat hij er niet, althans niet consequent, voor zorgt dat de bezorgers ook daadwerkelijk veilig schoeisel dragen. Waar de werkgever met het oog op het commerciele belang van het bedrijf wel bedrijfskleding verstrekt, zou hij met het oog op de veiligheid ook schoeisel ter beschikking moeten stellen en erop toe moeten zien dat dit gedragen wordt. Omdat de werkgever dat niet heeft gedaan, is hij voor de schade van de werknemer aansprakelijk.

 

Kosten voor werkgever
De werknemer heeft onder meer een bedrag geeist van 3000 euro als smartengeld in verband met de pijn en misere van het letsel en de uitvoerige tandheelkundige en kaakchirurgische behandeling die hij heeft ondergaan. Daarmee heeft hij zijn vordering voldoende onderbouwd, zodat deze wordt toegewezen. Ook de buitengerechtelijke kosten van bijna 8500 euro zijn voor rekening van de werkgever.

 

Uitspraak: Kantonrechter Amsterdam 31 mei 2012, JAR 2012, 194
Bron: Arbo Actueel

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel