artikel

Dure fouten met asbest

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het Brabants Landschap heeft op ondeskundige wijze asbest verwijderd. Het krijgt daarvoor een forse boete van de Inspectie SZW. Niet meer dan terecht?

Dure fouten met asbest

Iedereen weet inmiddels toch wel dat alleen (gecertificeerde) experts asbest mogen verwijderen. Het Brabants Landschap heeft de regels aan zijn laars gelapt en betaalt daar nu de – hoge – prijs voor. Maar zo simpel ligt het niet volgens directeur Jan Baan.

Willens en wetens

Na het lezen van het verslag van de Inspectie SZW lijkt er maar één conclusie mogelijk. Het Brabants Landschap heeft op een bijna criminele manier de eigen medewerkers in gevaar gebracht na de vondst van asbesthoudende golfplaten in het natuurgebied. “De gemeente Zundert heeft het Brabants Landschap opgedragen de platen te laten verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. De Inspectie en de gemeente constateren echter dat het Brabants Landschap de platen zelf heeft verwijderd. Er is daarbij geen enkele voorzorgsmaatregel genomen en medewerkers zijn mogelijk blootgesteld aan asbestvezels. Het Brabants Landschap vond het niet nodig om het zwerfasbest door een asbestsaneringsbedrijf te laten verwijderen. De regels zijn willens en wetens overtreden.”

Oprechte vergissing

Niks ‘willens en wetens’, maar een oprechte vergissing, stelt Jan Baan. In een open brief rept de directeur van laakbaar overheidsoptreden waardoor medewerkers mentale averij hebben opgelopen. De natuurgebieden van Brabants Landschap worden wekelijks misbruikt voor het dumpen van allerlei gevaarlijke stoffen, van chemisch afval tot drugsafval en asbest. Ten tijde van de vondst van de golfplaten had een gecertificeerd bedrijf net een grote reinigingsoperatie uitgevoerd.

Te goeder trouw

Baan: “Onze beheerder is ter plekke gaan kijken. Hij heeft de terreinmedewerkers gevraagd om de natte plaatjes zorgvuldig in te pakken in plastic en die met de voorlader van de tractor bij de grote hoop te leggen voor de asbestsanering. De beheerder dacht verantwoordelijk te handelen door de plaatjes snel te laten verwijderen. Hij had zich niet gerealiseerd hiermee de Arbowet te overtreden. Als natuurlijk persoon mag je dit namelijk wel doen, maar je mag er geen opdracht toe geven aan medewerkers. Een fout besluit dat te goeder trouw is genomen.”

Buiten proporties

Een waarschuwing of een kleine boete was volgens Baan op zijn plaats geweest. De boete van 57.000 euro is volgens hem buiten alle proporties. “We worden gestraft voor het begaan van acht overtredingen, die allemaal het gevolg waren van hetzelfde feit: storting niet gemeld, geen gecertificeerd bedrijf ingeschakeld, geen adequate veiligheidskleding gebruikt, en ga zo maar door. Onze uitleg bij de superieuren van de handhavingsambtenaar mocht niet baten. De Inspectie wil onze organisatie kennelijk gebruiken om een voorbeeld te stellen en hanteert daarbij de hoogst mogelijke strafmaat. En onze medewerkers moeten verder met de wekelijke stortingen.”

 

> Helemaal bij zijn met actuele wetswijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van veilig en gezond werken? Schrijf u in voor de Arbo Wetgeving & Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel