artikel

Haal meer uit de toolboxmeeting

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Een toolboxmeeting over veiligheid? Eenrichtingsverkeer en een verplicht nummer, vinden veel medewerkers. Maak die toolbox interactief en hun betrokkenheid neemt toe. En daarmee hun wil om veilig te werken.

Haal meer uit de toolboxmeeting

Arbeidsongevallen brengen naast gezondheidsrisico’s ook grote onkosten met zich mee voor de werkgever en de maatschappij. Alleen al aan loondoorbetaling kosten arbeidsongevallen op jaarbasis 1,2 miljard euro (Arbobalans 2014).

PBM

Om medewerkers te beschermen en ongevallen te voorkomen, wordt er jaarlijks veel geld besteed aan PBM. Helaas gebruiken medewerkers deze vaak niet (goed). De kleding is te warm, zit niet lekker of mensen vinden die overbodig bij een snelle klus. Dit doet de effectiviteit van en investering in PBM voor een deel teniet.

Gevaarlijke situaties

In de praktijk leidt het niet juist dragen van PBM tot gevaarlijke situaties. Ook verkeerd onderhoud van PBM kan riskante taferelen veroorzaken. Het is daarom een absolute noodzaak dat medewerkers zich bewust zijn van de ernst en waarschijnlijkheid van ongevallen en de gezondheidsrisico’s die deze met zich meebrengen. Hiervoor is gedragsverandering nodig.

Toolboxmeeting

De toolboxmeeting is een veelgebruikt middel om deze gedragsverandering bij medewerkers te bewerkstelligen. Helaas letten medewerkers tijdens een toolbox over veiligheid vaak niet of nauwelijks op. Ze ervaren het als een saaie verplichting, als eenrichtingsverkeer. Het logische gevolg is dat de toolbox in deze vorm niet motiverend werkt en al evenmin aanzet tot een veiliger manier van werken.

Interactie

Maar de toolbox kan wel degelijk een effectief ‘gereedschap’ zijn. De sleutel: interactie met medewerkers. Naar hun ervaringen vragen brengt kennis boven, die zij ook nog eens beter onthouden. Iets beleven of ervaren werkt ook: wat gebeurt er als je vloeistof druppelt op chemicaliënresistente kleding? En creëer draagvlak met dialoog door problemen bespreekbaar te maken. Door een goed voorbereide, interactieve toolboxmeeting kunnen medewerkers niet alleen veilig werken, maar willen ze dat ook.

 

> Weten hoe u PBM wél veilig draagt? Kijk op www.veiliggedragen.nl.

> Lees het volledige artikel ‘Zonde van de tijd?’ van Joske van Rooij in Vakblad Arbo 1/2-2016.

Reageer op dit artikel