artikel

Wees goed op de hoogte

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij werken op hoogte is vaak sprake van een tijdelijke situatie. Dit maakt het nodig de risico’s voor specifieke situaties telkens opnieuw goed in kaart te brengen en te wegen.

Wees goed op de hoogte

Ook in de metaalbranche is het soms nodig om tijdelijk op hoogte te werken. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is er sprake van werken op hoogte vanaf het moment dat er werk plaatsvindt boven de 2,5 meter (de afstand van voeten tot grond).

Veiligheidsrisico’s

Werken op zo’n hoogte brengt zeer specifieke en aanzienlijke veiligheidsrisico’s met zich mee. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • geraakt worden door vallende gereedschappen, werkstukken of andere voorwerpen bij werken op verschillende niveaus (bijvoorbeeld boven elkaar op een steiger);
  • valgevaar (van hoogte of door een opening in de werkvloer);
  • een langere vluchttijd bij calamiteiten.

Valongevallen

In de metaal zijn er in een periode van 13 jaar (1998-2009 en 2012) 710 ernstige valongevallen gemeld bij de Inspectie SZW (cijfers van RIVM – Storybuilder, januari 2016). Het grootste aandeel van deze valincidenten betreft een val van een trap of ladder. Oorzaken: het verkeerd plaatsen van de trap of ladder en een falende lichaamsbalans. Gemiddeld vinden er 55 valongevallen van hoogte plaats per jaar.

Verbetercheck

Als hulpmiddel bij de beperking van risico’s en het veilig werken op hoogte stelt 5xbeter de Verbetercheck Tijdelijk werken op hoogte beschikbaar. De Verbetercheck Tijdelijk werken op hoogte is de praktische uitwerking van de arbocatalogus. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe Verbetercheck is voortgebouwd op de Procedure Werken op hoogte in de scheepsbouw, een instrument dat de Inspectie SZW in een eerder stadium positief marginaal heeft getoetst. De sociale partners in de metaal hebben deze procedure verder uitgewerkt en gevat in het stramien van de Verbeterchecks. Op deze manier is een instrument voor algemeen gebruik ontstaan.

Tijdelijk

Anders dan bij bijvoorbeeld machineveiligheid, waar machines meestal op dezelfde plek staan, is er bij werken op hoogte vaak sprake van een tijdelijke situatie. Dit maakt het nodig om de risico’s voor specifieke situaties telkens opnieuw goed in kaart te brengen en te wegen. Dit maakt een keuze voor de juiste maatregelen en arbeidsmiddelen mogelijk. De Verbetercheck Tijdelijk werken op hoogte is daarbij een hulpmiddel, op basis van de arbeidshygiënische strategie.

 

> Dit is een samenvatting van het artikel ‘Goed op de hoogte’ van Annemarie Arensen. U kunt het volledige artikel lezen in Vakblad Arbo 6-2016.

Reageer op dit artikel