artikel

Veiligheidsmaatregelen, nut en noodzaak

Persoonlijke beschermingsmiddelen

FNV vordert verklaring voor recht van onrechtmatig handelen van de werkgever en veroordeling tot het nemen van veiligheidsmaatregelen bij een dradenproducent. Snijdt de vordering hout?

Veiligheidsmaatregelen, nut en noodzaak

Een bedrijf produceert koperwikkeldraad voor industriële toepassingen. Er werken ongeveer 120 werknemers. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de arbeidsomstandigheden en blootstelling aan organische oplosmiddelen.

Waarschuwingen, eisen, vordering

De Arbeidsinspectie heeft in een eerder stadium waarschuwingen gegeven en eisen gesteld. De FNV vordert op grond van art. 3:305a BW een verklaring voor recht dat de werkgever onrechtmatig heeft gehandeld door zijn werknemers bloot te stellen aan gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Ook wil zij veroordeling van de werkgever om bepaalde veiligheidsmaatregelen te nemen. Deze vordering is ook als voorlopige voorziening hangende de procedure geëist.

Voorziening: ontvankelijk en afgewezen

In de voorlopige voorziening overweegt de kantonrechter dat FNV ontvankelijk is in haar vordering, omdat de belangen van de werknemers bij de gevorderde veiligheidsmaatregelen zich bij uitstek lenen voor bundeling. Want dat maakt het mogelijk om in één procedure een oordeel te geven over de arbeidsomstandigheden van alle betrokken werknemers. De kantonrechter wijst de vordering echter af op inhoudelijke gronden. Het gaat hier immers niet om een voorziening die zich leent om te worden gegeven voor de duur van het geding.

Hoofdzaak: onvoldoende onderbouwd

In de hoofdzaak is FNV eveneens ontvankelijk ten aanzien van het nemen van veiligheidsmaatregelen. Maar de kantonrechter wijst de vordering alleen toe voor het door de werkgever verstrekken van persoonlijke adembescherming voor medewerkers in de laktoren. Dit in plaats van de maskers die meerdere personen nu gebruiken. Voor de overige veiligheidsmaatregelen geldt dat FNV het nut en de noodzaak ervan onvoldoende heeft onderbouwd.

Geen verklaring voor recht

FNV is niet-ontvankelijk in de collectieve actie waarbij zij een verklaring voor recht vordert dat de arbeidsomstandigheden schadelijk kunnen zijn geweest voor de werknemers. Een dergelijke verklaring zal namelijk (nagenoeg) geen betekenis hebben voor werknemers die de werkgever aansprakelijk willen stellen voor door hen geleden gezondheidsschade. In zo’n geval zal immers moeten komen vast te staan aan welke gevaarlijke stoffen en/of omstandigheden elke individuele werknemer blootgesteld is geweest. De werknemers in kwestie moeten dan een causaal verband aantonen tussen die specifieke blootstelling en hun gezondheidsschade. De gevorderde verklaring voor recht strekt daarom niet tot bescherming van gelijksoortige belangen, zoals art. 3:305a BW vereist.

> LEES OOK: Collectieve actie Smit Draad slaagt niet

 

Bron: Kantonrechter Nijmegen, 29 juli 2016, JAR 2016, 202; ECLI:NL:RBGEL:2016:4141
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel