artikel

Veiligheidsschoenen nodig op natte trap?

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Een beveiliger bij het ministerie van Financiën valt in februari 2014 van de trap tijdens het lopen van zijn slotronde in het gebouw. Hij vindt dat zijn werkgever veiligheidsschoenen had moeten verstrekken. Klopt dat?

Veiligheidsschoenen nodig op natte trap?

De metalen trap is mogelijk nat geworden door extreme regenval. Hij stelt zijn werkgever – de staatssecretaris van Financiën – aansprakelijk voor de schade als gevolg van het ongeval. Die wijst dit af, omdat hij zijn zorgplicht niet heeft geschonden. De rechtbank oordeelt dat dit wel het geval is. Daarop gaat de staatssecretaris in beroep.

Zorgplicht is niet elk risico uitbannen

Volgens vaste rechtspraak heeft het bestuursorgaan tegenover de ambtenaar een zorgplicht. Maar dat betekent niet dat elk denkbaar risico op voorhand kan worden uitgebannen. Het gaat om maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden gevergd om de veiligheid van het personeel te waarborgen. Partijen zijn het erover eens dat er sprake was van een ongeval tijdens de werkzaamheden en dat er geen sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid. Er bestaat wel een meningsverschil over de toedracht.

Meningsverschil over toedracht ongeval

Volgens de staatssecretaris heeft de beveiliger zich verstapt en een trede gemist. Volgens de beveiliger zelf is hij uitgegleden over de natte trap. De onduidelijkheid over de toedracht komt voor rekening van de staatssecretaris. Temeer omdat die het voorval pas drie maanden later bij de Inspectie SZW heeft gemeld. Pas daarna is het ongeval onderzocht, maar is de toedracht evenmin duidelijk geworden. Daarom gaat de Raad uit van de lezing van de beveiliger, namelijk dat hij is uitgegleden door een natte trap en/of natte schoenen.

De beveiliger vindt dat de staatssecretaris zijn zorgplicht heeft geschonden door geen waarschuwingsbord bij de trap te plaatsen. Maar het is algemeen bekend dat een natte trap gevaarlijk kan zijn. En deze trap werd vaker nat bij zware regenval. Het niet plaatsen van een waarschuwingsbord acht de Raad dan ook geen schending van de zorgplicht.

Noodzaak veiligheidsschoenen blijkt niet uit RI&E

De beveiliger heeft aangevoerd dat veiligheidsschoenen de val hadden kunnen voorkomen, maar die waren niet verstrekt of verplicht gesteld. Op de trap, waarvan ook kantoorpersoneel gebruik maakte, was het dragen van veiligheidsschoenen niet verplicht. Volgens de staatssecretaris is die noodzaak ook niet uit de RI&E gebleken. Dat heeft de beveiliger niet weerlegd. Volgens de Raad heeft de staatssecretaris zijn zorgplicht dan ook niet geschonden door geen veiligheidsschoenen te verstrekken. De Raad wijst het verzoek tot schadevergoeding af.

 

Bron: Centrale Raad van Beroep, 29 december 2017, ECLI:NL:CRVB:2016:5106
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel