artikel

Dood door schuld van het zuiverste water

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Drie mannen overlijden door inademing van het giftige H2S bij controle van een waterzuiveringsinstallatie. Dood door schuld, zei de rechtbank eerder. Blijft het hof hierbij in hoger beroep?

Dood door schuld van het zuiverste water

Een bedrijf recycleert afvalstoffen uit de landbouw, de bouw en de wegenbouw. Het terreinwater mag niet (meer) worden geloosd op het oppervlaktewater. Daarom bouwt het bedrijf begin 2010 in een loods een mobiele waterzuiveringsinstallatie.

Drie mannen door door inademen H2S

In oktober 2010 raken drie personen bedwelmd bij controle in een open mestcontainer. Het betreft een vaste werknemer, een uitzendkracht en een werknemer van de leverancier van het zandfilter. De mannen raken bewusteloos en overlijden later in het ziekenhuis. Ze blijken zwavelwaterstofgas (H2S) te hebben ingeademd. Dit giftige gas is alleen bij lage concentraties te ruiken (rotte eierenlucht). Bij hogere concentraties is inademen dodelijk. De rechtbank veroordeelt het bedrijf wegens dood door schuld. Het bedrijf gaat in beroep.

Geen RI&E, geen informatie of metingen

Het gerechtshof vindt dat het bedrijf aanmerkelijk onvoorzichtig en onachtzaam drie personen werkzaamheden heeft laten uitvoeren aan de mobiele afvalwaterzuivering. Een risico-inventarisatie en -evaluatie ontbrak en er was geen informatie ingewonnen naar de mogelijke risico’s en gevaren van het werk in de installatie. Metingen zijn niet gedaan terwijl men had kunnen vermoeden dat zwavelwaterstofgas aanwezig was, met het risico op verstikking, bedwelming of vergiftiging.

Geen PBM, geen voorlichting en instructies

De betrokkenen hadden geen persoonlijke beschermingsmiddelen voor het werken in of aan deze installatie. Adequate voorlichting en instructies ontbraken, evenals doeltreffende maatregelen voor het verlenen van eerste hulp. Daardoor zijn de drie personen blootgesteld aan H2S, met de dood tot gevolg. Daarmee is sprake van overtreding van de artikelen 3, 5 en 8 Arbowet en artikel 3.5 g lid 1 Arbobesluit.

Samengevat heeft het bedrijf, als werkgever, niet gezorgd voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Terwijl daardoor, naar men redelijkerwijs kon weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van die werknemers ontstond of te verwachten was. Het beroep op onwetendheid van het ontstaan van H2S verwerpt het hof. Het is immers de primaire verantwoordelijkheid van een bedrijf om zich op de hoogte te stellen van mogelijke risico’s bij een waterzuiveringsinstallatie.

Dat is niet alleen het mogelijk ontstaan van H2S; er werden ook andere chemicaliën gebruikt. Ook het verweer dat het risico van H2S onbekend was en dat daarom niet verwijtbaar is gehandeld, verwerpt het hof. Wel wordt de boete met 20.000 euro verlaagd omdat de behandeling van het hoger beroep te lang op zich heeft laten wachten. Volgt veroordeling tot betaling van een geldboete van 130.000 euro, waarvan 50.000 euro voorwaardelijk.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 8 maart 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:943
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel