artikel

Werkhandschoenen kiezen tegen chemische risico’s

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Hoe zorgt u dat uw werknemers de juiste handbescherming dragen bij werken met chemische stoffen? Of preciezer: de juiste handschoen voor de juiste toepassing? En wat is daarbij de rol van de RI&E?

Werkhandschoenen kiezen tegen chemische risico’s

Chemische risico’s kunnen een valkuil vormen in de zoektocht naar de juiste handschoenen. Sinds 2016 is er een nieuwe norm voor chemisch bestendige handschoenen van kracht, de EN ISO 374-1:2016.

Chemische stoffen: directe schade en sluipend gevaar

Chemische stoffen als zuren kunnen direct schade (brandwonden of ontstekingen) aanrichten als ze in contact komen met de huid. Maar er is ook een sluipend gevaar. Veel oplosmiddelen veroorzaken niet direct zichtbare schade bij contact met de huid, maar worden wel makkelijk door de huid opgenomen. Hierdoor komen de stoffen in de bloedbaan terecht, waar ze op termijn schade kunnen toebrengen aan het centrale zenuwstelsel. Ook zijn er handschoenen in de markt van materialen die ogenschijnlijk beschermen, maar dit in werkelijkheid niet doen.

> LEES OOK: Brandschoon, werkgever aansprakelijk?

Permeatie

Schadelijke stoffen kunnen op moleculair niveau door de handschoen dringen (permeatie) zonder het materiaal aan te tasten. De gebruiker merkt dit dan niet op. Dat maakt de keuze voor een geschikte handschoen best lastig. Om tot de juiste keuze te komen is het dus belangrijk om te weten welke chemische middelen worden gebruikt, of er volcontact of spatcontact is, wat de blootstellingstijd is en wat de overige eisen zijn waaraan de handschoen moet voldoen.

Doorbraaktijden

Voor het werken met verf, lak, ontvetters en thinners worden chemisch bestendige handschoenen geadviseerd. Deze zijn herkenbaar aan icoon EN374-3. Dit wil niet zeggen dat alle handschoenen met dit symbool bestand zijn tegen alle chemicaliën. Op basis van de gebruikte chemische stoffen is het zaak om op materiaalsoort een juist type handschoen te kiezen. Aan de hand van de MSDS (veiligheidsbladen) kan een goed advies tot stand komen waarbij ook naar doorbraaktijden wordt gekeken.

Nieuwe norm chemisch bestendige handschoenen

Sinds 2016 is een nieuwe normering van kracht voor chemisch bestendige handschoenen, EN ISO 374-1:2016. Deze norm maakt de testresultaten consistenter en vergemakkelijkt de keuze van chemisch bestendige handschoenen voor gebruikers en veiligheidsadviseurs. De drie pictogrammen uit de oude normering zijn vervangen door één pictogram voor drie typen chemische handschoenen, met de toevoeging van een letter. De bestaande lijst van chemische stoffen is uitgebreid met zes stoffen.

artikel_Peters_EN374-2016-

Gevolgen van de nieuwe norm voor de praktijk

De nieuwe normering houdt in dat alle na 12 april 2017 gelanceerde handschoenen gecertificeerd moeten worden volgens de nieuwe normering EN ISO 374-1:2016. Voor de huidige handschoenen is op termijn hercertificatie nodig, in ieder geval vóór de vervaldatum van het certificaat. Niet alle handschoenen met een chemisch bestendig symbool zijn geschikt voor alle chemicaliën. In de nieuwe normering is dit nog steeds zo. Op de handschoen staat alleen een letter als deze een permeatietijd haalt van meer dan 30 minuten. Daarom hebben fabrikanten een uitgebreide permeatielijst van chemische stoffen opgesteld, met daarbij de doorbraaktijden per handschoen of handschoenmateriaal. Het is dus altijd aan te bevelen om op basis van de MSDS uit te zoeken welke handschoen geschikt is en dit onderdeel te maken van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

De juiste handschoen voor de juiste toepassing

Er blijven natuurlijk nog wel verantwoordelijkheden over voor de werkgever. Die moet zorgen voor de juiste handschoen en voor de juiste toepassing. En minstens zo belangrijk: de medewerker moet de beschikbaar gestelde handschoen ook daadwerkelijk dragen in de juiste maat. Om voor elke afdeling of medewerker, voor alle werkzaamheden en tegen alle risico’s de juiste handschoen in huis te hebben, zou elk bedrijf een handschoenenplan moeten hebben. Daarin staat precies welke handschoen waarvoor gebruikt wordt. Om tot een gedegen handschoenenplan te komen, is het raadzaam een vierstappenplan te volgen.

Gedegen handschoenenplan: vierstappenplan en RI&E

  1. Stel allereerst op basis van de werkzaamheden en risico’s een speciale RI&E voor hand- en armbescherming op.
  2. Selecteer op basis van deze RI&E geschikte handschoenen en laat de medewerkers deze testen om te zien of ze aan de gestelde eisen voldoen.
  3. Evalueer zorgvuldig de praktijktesten met de gebruikers via een toolboxmeeting.
  4. Implementeer de resultaten door het opstellen van een handschoenenplan.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Neem de handschoenen af en toe kritisch onder de loep

En daar houdt het niet mee op, want in de meest ideale situatie houdt degene die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de PBM nauw contact met de specialist. Dit om steeds op de hoogte te blijven van vernieuwingen: nieuwe materialen, weeftechnieken, verbeterde coatings en meerdere beschermingsklassen gecombineerd in één type handschoen. Het blijft dus altijd raadzaam om de handschoenen die in gebruik zijn regelmatig kritisch onder de loep te nemen.

> LEES OOK: Nieuwe smartphone, nieuwe handschoenen 

Besparen op werkhandschoenen kan verrassend duur zijn

Besparen op werkhandschoenen kan uiteindelijk verrassend duur worden. Zeker bij bedrijfsongevallen met letsel. Maar de kosten zijn in de hand te houden. Zo is het niet altijd nodig dat een medewerker na elke klus zijn handschoenen weggooit. Om die reden is de aanschaf van een handschoenautomaat het overwegen waard. Of de medewerker levert bij de uitgifte van nieuwe handschoenen de oude, versleten exemplaren in. Ook dit soort zaken kunt u in het handschoenenplan vastleggen.

> LEES OOK: Goedkope handschoen is duurkoop

artikel_Peters_HandschoenenplanDe beste handschoen gekozen? Vergeet de nazorg niet!

Heeft uw bedrijf dan uiteindelijk voor iedere medewerker en voor alle werkzaamheden de beste handschoen, vergeet dan ook de nazorg niet. Een goede leverancier levert niet alleen de juiste handschoenen, maar ook een stukje handverzorging. Na het gebruik van bepaalde handschoenen is een verzorgende handreiniger of crème aan te raden. Want handen kunnen bijvoorbeeld snel uitdrogen door het gebruik van vloeistofdichte handschoenen.

Marleen Peters | product manager PBM & Veiligheid bij Wiltec, www.wiltec.nl

 

> TIP: Alles weten over PBM? Lees er meer over in de PBM Gids.

Reageer op dit artikel