artikel

Houtversnipperaar? Gelaatsbescherming!

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Tijdens werk met een houtversnipperaar loopt een werknemer blijvende oogschade op. De werkgever vecht de boete wegens niet dragen van PBM aan. Volgens hem stond de werknemer op veilige afstand van de versnipperaar en waren die PBM niet verplicht. Is de rechter het met hem eens?

Houtversnipperaar? Gelaatsbescherming!

Een werknemer versnippert gesnoeid hout met behulp van een ingehuurde houtversnipperaar. Hij draagt daarbij geen persoonlijke beschermingsmiddelen om gelaat of ogen te beschermen. Tijdens het versnipperen komt er (waarschijnlijk) een stukje hout in zijn linkeroog terecht.

Werkgever: 1,5 tot 2 meter is veilige afstand zonder PBM

De werknemer is enige tijd in een ziekenhuis opgenomen. Zijn oog is blijvend beschadigd en verloren gegaan. Wegens overtreding van artikel 8.3, tweede lid Arbobesluit krijgt de werkgever van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opgelegd van 3.600 euro. Na vergeefs bezwaar gaat de werkgever in beroep. Volgens hem is 1,5 tot 2 meter een veilige afstand tot de houtversnipperaar. Daarbuiten zijn geen PBM nodig. En het slachtoffer stond buiten deze afstand toen het ongeval gebeurde.

Wat zegt de veiligheidsinstructie bij de houtversnipperaar?

De rechtbank overweegt het volgende. In de veiligheidsinstructies van de versnipperaar staat onder meer: “Indien u de machine gebruikt, draag dan gehoorbeschermers, nauwsluitende kledij, veiligheidsbril, helm met gelaatsmasker, veiligheidsschoenen en zorg dat deze correct worden aangebracht.” En ook: “De gebruiker moet voldoende afstand houden tot de invoerrollen.”

Er worden drie zones rond de versnipperaar onderscheiden, een werkzone, een versnipperzone en een veilige zone. Die laatste is voor iedereen toegankelijk en beschermende kleding is daar niet verplicht. De zones staan schematisch aangegeven, afstanden worden niet genoemd. Het slachtoffer bevond zich samen met een collega enkele meters (schuin) achter de invoeropening, terwijl een derde collega een groot stuk hout in de invoerrol stopte.

Veilige zone kan variëren met positie uitgang versnipperaar

De rechtbank vindt, net als de minister, dat de veiligheidsinstructie geen precieze afmetingen geeft van de zones waarbuiten gebruik van PBM niet nodig is. Daarom heeft de minister er terecht op gewezen dat de veilige zone kan variëren, afhankelijk van de positie van de uitgang van de versnipperaar. Het ongeluk is gebeurd aan de invoerzijde van de versnipperaar. Maar uit het overzicht blijkt dat zone 1, waar beschermende kleding verplicht is, zich ook aan de invoerzijde bevindt.

Vaststaat dat de versnipperaar in werking was (want een collega was op dat moment hout aan het invoeren) op het moment van het ongeval. Daarom heeft de minister van SZW zich volgens de rechtbank terecht op het standpunt gesteld dat het slachtoffer gelaats- en gehoorbescherming had moeten gebruiken. Werken met deze machine hoorde niet tot de standaardwerkzaamheden. De risico’s van dit soort werk waren dan ook niet opgenomen in de RI&E. Het beroep is ongegrond.

Bron: Rechtbank Den Haag, 15 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:16130
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie en de Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel