artikel

Duidelijkheid over duurzaamheid bij handschoenen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Duurzaamheid en persoonlijke beschermingsmiddelen gaan hoe langer hoe vaker goed samen. Als die PBM maar geen handschoen is. Want die belandt na gebruik per definitie op de hoop met chemisch afval. Toch?

Duidelijkheid over duurzaamheid bij handschoenen

Tot nu toe wel. Toch kunnen fabrikanten van handschoenen in het maakproces nog wel stappen zetten naar meer duurzaamheid. Net als kopers bij de aanschaf van een handschoen. In elk geval neemt de vraag naar duurzame handschoenen nog telkens toe.

 

Meer aandacht voor duurzaamheid PBM

De PBM-sector heeft steeds vaker aandacht voor duurzaamheid. Het recyclen van kleding en schoenen is aan de orde van de dag. Bedrijven kunnen gebruikte kleding en schoenen inleveren bij de fabrikant. Volgens het principe ‘afval is grondstof’ maakt de producent er dan weer nieuwe bedrijfskleding en veiligheidsschoenen van.

Onder invloed van deze circulaire processen bij kledingfabrikanten neemt ook de vraag naar duurzame handschoenen toe. En gelukkig maar, want grondstoffen worden schaarser en afval is al een probleem. Een middelgroot bedrijf gebruikt tussen de 25.000 en 100.000 paar handschoenen per jaar. Gooi die op een stapel en je ziet meteen hoe gigantisch groot het afvalprobleem is.

> LEES OOK: NEN-ISO 20400 voor duurzaam inkopen

Duurzaamheid in handschoenen lastig realiseerbaar

Ondanks de toenemende vraag zijn duurzaam geproduceerde handschoenen nog lang niet overal en bij iedereen te krijgen. Een handschoen is namelijk een ingewikkeld product, waarbij de factor duurzaamheid om diverse redenen lastig is te realiseren. Bij de productie van handschoenen gebruiken we oplosmiddelen. Dat zijn geen fijne hulpmiddelen; naar hun aard zijn die het tegenovergestelde van duurzaam. Een gedragen handschoen is bovendien meestal zwaar vervuild en doorgaans op zichzelf al te classificeren als chemisch afval.

Duurzame handschoenen: lastig, maar niet onmogelijk

Toch is aan de fabrikantzijde wel degelijk verduurzaming mogelijk. De witte raven onder de merken zetten daar ook op in. Te denken valt aan een zo groen mogelijke energievoorziening van de productielijn, bijvoorbeeld door die te stoken op groen afval van plantages. En aan het circulair maken van de enorme hoeveelheid water die nodig is om handschoenen zo schoon mogelijk te produceren en te coaten. Daarbij vangt men de chemicaliën, zoals solventen, uit het productieproces op voor hergebruik, in plaats van ze los te laten in het milieu. Ook bij het verpakken en vervoeren van handschoenen is winst te behalen in duurzaamheid. Zitten ze per paar in plastic of per bundeltje in karton? En komen ze naar Nederland per vliegtuig of met de boot?

> LEES OOK: Hoe kun je bedrijfskleding recyclen?

Drie aspecten van duurzaamheid

Duurzaamheid is een abstracte term in de PBM-sector. Wat valt daar nu allemaal onder en wat niet? Als het om handschoenen gaat, zijn er drie aspecten die bijdragen aan de mate waarin een product duurzaam is. In het aanschaftraject kunnen kopers fabrikanten hierop bevragen.

  1. De producten worden zo groen mogelijk gemaakt, met aandacht voor mens en milieu.
  2. Wordt een product ver weg gemaakt, bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen, kennis ter plaatse en lagere lonen? Dan komen de producten toch op milieuvriendelijke wijze bij de gebruiker, met aandacht voor verpakkingen en wijze van transport.
  3. Een duurzame handschoen gaat door zijn kwaliteit langer mee. Ook wasbaarheid maakt dat een gebruiker een handschoen minder snel hoeft weg te gooien dan gemiddeld.

Beter voor de productielijn, het milieu en de dragers

Een duurzaam product is beter voor de mensen die aan de productielijn staan en beter voor het milieu. Ook de dragers varen wel bij schone handschoenen: zij kunnen die dragen zonder er huidirritatie of eczeem van te krijgen. En ook zonder dat er chemicaliën via de huid in hun lichaam belanden. Want het is nog maar de vraag wat de effecten daarvan zijn op de lange termijn. Kijk op skinhealthalliance.org voor een overzicht van gecertificeerde leveranciers die zijn aangesloten bij de keuringsinstantie met dezelfde naam. Deze bedrijven leveren producten die veilig zijn voor de huid, waaronder handschoenen.

Ook voor bedrijven is duurzame handschoen goede keuze

Behalve voor makers en dragers is een duurzame handschoen ook voor bedrijven een goede keuze. De aanschafprijs is hoger, want rotzooi is nu eenmaal minder kostbaar om te maken. Maar na aanschaf gaat zo’n product bewezen vier tot vijf keer langer mee. Dat maakt een duurzame handschoen ook een heel goede optie voor bedrijfstakken waarin marges erg onder druk staan.

Daarnaast is wasbaarheid van een handschoen een issue als het gaat om duurzaamheid. De meeste handschoenen zijn niet wasbaar, maar bij een enkel merk is dat wel mogelijk door toepassing van innovatieve technieken. Ook dat verlengt de levensduur van een handschoen.

> LEES OOK: Van duurder naar duurzaamheid

Duidelijkheid over duurzaamheid door navraag fabrikant

Kopers hebben doorgaans weinig zicht op de stappen in het productieproces van veiligheidshandschoenen. Bij een eigen merk van een groothandel heb je geen idee wat je koopt. Maar er ontstaat snel duidelijkheid door expliciet navraag te doen bij een fabrikant. Weet een producent wat er gebeurt met zijn spullen en is hij daar ook open over, dan ben je al een heel eind. Maar zegt iemand ‘eh …’ op de vraag hoe een product is gemaakt en vervoerd, dan weet je eigenlijk al genoeg. Vooraanstaande merken hebben meer kennis en inzicht dan je bij een Chinees huismerk kunt verwachten en ze hebben er ook meer invloed op.

Duurzame handschoen scheelt ook nog in je portemonnee

Als het gaat om duurzaamheid in combinatie met handschoenen, dan is er letterlijk een wereld te winnen. Doe markt-onderzoek, verdiep je in de materie en selecteer een fabrikant die heel goede handschoenen levert en bovendien goede keuzes maakt voor mens en milieu. Als je niet alleen naar de aanschafprijs kijkt, maar de totale kosten in beeld brengt, scheelt een duurzame handschoen je door zijn lange levensduur ook nog eens in je portemonnee.

Duurzaamheid en winst maken gaan heel goed samen. Beter kan het toch niet? De rekensom is simpel. Het enige waaraan het nog schort in de branche, is bewustzijn.

Pim Loosschilder | Country Manager bij ATG glovesolutions

 

> TIP: Duidelijkheid over duurzaamheid? De PBMwijzer biedt houvast bij uw PBM-beslissingen

Duurzaamheid en handschoenen kunnen wel degelijk samengaan

Reageer op dit artikel