blog

Hoge veiligheidsschoenen aanbevolen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De adviseur heeft gedaan wat van hem verwacht werd, de werkgever maakt zelf wel uit wat goed is voor zijn bedrijf. Voor alle betrokkenen is dat een comfortabele positie. Tot het vet mis gaat. Een grote brand (een klein brandje is niet interessant) of een medewerker met ernstig letsel, verandert voor beiden hun hele wereld. De werkgever had nog wel het nodige aan te merken op het advies van de veiligheidskundige en de urgentie leek ook niet echt aan de orde. Maar nu de zorgvuldig met Fine & Kinney berekende kans in realiteit gewoon 1 bleek te zijn, staat plotseling de Arbeidsinspectie met de politie op de stoep!

Hoge veiligheidsschoenen aanbevolen

 
Nu is er geen tijd meer voor discussie, want een andere urgentie heeft zich aangediend: hoe komen we hier met zo min mogelijk persoonlijke en reputatieschade uit? Bij ChemiePack werd de bedrijfsleiding gewoon in de bak gegooid: zero tolerance! En de leidinggevende die als arbo-coordinator te boek stond, werd in de pers gewoon ‘veiligheidskundige’ genoemd. Weten zij veel?! Bij Odfjell was sprake van klokkenluiders en wat daar nou werkelijk aan de hand was zal eeuwig een raadsel blijven. Wat wel duidelijk is: het falen van het overheidstoezicht en de fall-out van de berichtgeving door RTV Rijnmond.  Beide bedrijven ervaren giga-schade en veel medewerkers vragen zich af hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen.
Deze vraag kent meerdere antwoorden. Een antwoord ken ik. Het is mij ooit gegeven door een student die ik probeerde bij te brengen dat veiligheidskundigen in hun adviesrol meer lef moeten tonen en, als ze echt in hun adviezen geloven, hun poot moeten stijf houden. De student was klip en klaar in zijn reactie: “Natuurlijk heb ik mijn principes, maar ik heb ook een hypotheek!” Leuk gevonden, maar met dit soort veiligheidskundigen gaan we de oorlog niet winnen… Ik weet niet in hoeverre opleidingen bij de selectie van cursisten toetsen hoe recht de rug van hun kandidaat-cursisten is, maar volgens mij is het de hoogste tijd dat daar eens kritisch naar gekeken wordt.

Reageer op dit artikel