nieuws

Veiligheidsnorm nodig voor latex handschoen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Momenteel ontbreken wettelijke regels over nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen in of afkomstig uit latex handschoenen. Het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) wil een wettelijke veiligheidsnorm vaststellen voor de toegestane maximale afgifte.

 

Intensief gebruik 

Berekeningen van het RIVM tonen aan dat bij intensief gebruik van latex wegwerphandschoenen (100 paar per jaar) de grens van het verwaarloosbare risico ruim wordt overschreden. Met name beroepsgroepen die veel latex handschoenen gebruiken zullen daarom met deze overschrijding te maken hebben. De schatting van de gezondheidsrisico’s is overigens gebaseerd op een levenslange blootstelling aan de stoffen.

 

Meer weten over het advies over nitrosaminen in latex handschoenen? KLIK HIER.

Reageer op dit artikel