nieuws

HEMA verfijnt reglement bedrijfskleding

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Hoofddoekje

Concrete aanleiding hiervoor was het niet verlengen van het contract van een uitzendkracht in het filiaal te Genk. De betrokken interimkracht gaf er de voorkeur aan om haar hoofddoek te blijven dragen. In eerste instantie had de directie hiermee ingestemd. Omdat het blijkbaar niet gebruikelijk is om in openbare ruimten een hoofddoek te dragen en wij ons als HEMA aanpassen aan de cultuur en gewoonten van een land, is de uitzendkracht gevraagd haar hoofddoek niet meer te dragen. De uitzendkracht koos er evenwel voor dit niet te doen, en om die reden werd haar contract niet verlengd. Door het dragen van de hoofddoek eerst wel toe te staan en later niet meer, heeft HEMA naar deze uitzendkracht onjuist gehandeld. HEMA gaat deze uitzendkracht aanbieden om terug voor HEMA te komen werken.

 

Neutraal imago

Om in de toekomst soortgelijke situaties te voorkomen, heeft HEMA het reeds bestaande interne reglement qua werkkledij en voorkomen verder verfijnd. Hiervoor heeft HEMA de voorbije dagen contact opgenomen met andere bedrijven alsook publieke instanties. Daarmee wil HEMA – een internationale groep – zich conformeren aan de gewoonten van het land waarin het actief is. Dit betekent dat het beleid ten aanzien van de bedrijfskleding per land kan verschillen. Voor Belgie geldt dat HEMA een neutraal imago naar haar klanten wil uitdragen. “Daarbij benadrukken wij dat dit beleid niet gericht is tegen het dragen van hoofddoeken of andere symbolen in het bijzonder, maar dat dit geldt voor alle uitingsvormen die afbreuk zouden kunnen doen aan een neutraal en discreet imago van HEMA,” aldus Jan Coppejans, Human Resources manager, HEMA Belgie.

Reageer op dit artikel