nieuws

Fittest voor adembeschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Brancheorganisaties Avag en VVTB introduceren een test op goede pasvorm en juist gebruik en onderhoud van adembeschermingsmiddelen.

Door de groeiende globalisering neemt de verscheidenheid in vormen en maten van gezichten van werknemers toe. Er zijn ook vele soorten en maten adembeschermingsmiddelen verkrijgbaar, maar niet iedereen gebruikt een goed passend middel. Daardoor sluit het adembeschermingsmiddel niet altijd goed aan op het gezicht en is de gebruiker onvoldoende beschermd. Controle van de pasvorm met een fittest moet dit voorkomen.

Fittest

In de Nederlandse chemische industrie worden nu al fittesten uitgevoerd. Uit deze testen is een voorbeeld bekend van een ervaren medewerker die al tien jaar lang in een groot deel van zijn werktijd een volgelaatsmasker draagt. Zijn fittest toonde aan dat zijn volgelaatsmasker onvoldoende op zijn gezicht aansloot en dus al die tijd te weinig bescherming heeft geboden. Deze vervelende situatie was te voorkomen geweest door vooraf een fittest te laten uitvoeren.

Wat is het?

Een fittest is een soort praktijkexamen voor de gebruiker door een fittester. Fittesten zijn uitsluitend af te nemen bij gebruikers van de zogeheten ‘Tight Fitting’-middelen: stofkapje, vol- en half-gelaatsmasker. Geen fittest dus voor loszittende hoofdkappen, de fittest controleert immers de afdichting van een masker op het gelaat. Daarnaast controleert de test of de gebruiker het adembeschermingsmiddel op de juiste manier opzet en onderhoudt.

 

> Lees het hele artikel geschreven door Rick van der Heide, hoger veiligheidskundige en docent van de opleiding PBM.

Reageer op dit artikel