nieuws

Asbest in straalmiddel, dit doet de inspectie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Asbest in straalmiddel, dit doet de inspectie

Straalgrit wordt op bouwplaatsen gebruikt als reinigingsmiddel. Medewerkers werkten onbeschermd tegen het met asbest vervuilde staalgrit en hebben mogelijk asbestvezels ingeademd. Zo is het gebruikt bij de Willemsbrug in Rotterdam en de Nijkerkerbrug in Nijkerk. Aannemersbedrijf Mourik heeft inmiddels het werk stilgelegd na de ontdekking van het asbest in het straalgrit. Rond de twintig projecten liggen inmiddels stil en het bedrijf Eurogrit BV gaat de vervuilde middelen terugroepen. Het bedrijf Eurogrit laat aan EenVandaag weten dat de “hoeveelheden asbest dermate klein zijn, dat het volgens experts geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt”.

Staalgrit wordt gebruikt om roest te verwijderen of te voorkomen. De kans is reëel dat werknemers zijn blootgesteld aan asbest. In ieder geval kan er sprake zijn van onzekerheid. Het Dordtse bedrijf Eurogrit ontdekte onlangs asbest tussen smeltslak straalgrit. Dat is vooral verkocht aan bedrijven die industriële installaties onderhouden. Er zijn ook zakken bij bouwmarkten beland.

De Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport en de Omgevingsdiensten werken samen om de problematiek goed in kaart te brengen en maatregelen te nemen. De inspecties plaatsten op hun websites instructies voor bedrijven die hebben gewerkt met dit staalgrit of het staalgrit op de bedrijfslocatie hebben opgeslagen.

Dit moeten bedrijven doen die werkten met straalgrit:

 1. Alle straalwerkzaamheden met het product Eurogrit moeten direct gestopt worden als dit nog niet is gebeurd.
 2. Alle 140 bedrijven die mogelijk met het product Eurogrit hebben gewerkt hebben een brief van de Inspectie SZW ontvangen. Hierin wordt gevraagd om binnen 2 werkdagen alle werklocaties door te geven waar met het product gewerkt is.
 3. De bedrijven moeten mogelijke plekken van blootstelling én mogelijk blootgestelde werknemers in kaart  brengen. Dat geldt niet alleen voor werknemers van straalbedrijven, maar ook voor werknemers van de bedrijven waar gestraald is.
 4. De arbeidsplaats en/of het mogelijke verspreidingsgebied moet gezien worden als een locatie waar asbest daadwerkelijk aanwezig is of is vrijgekomen. Dit tot het tegendeel is aangetoond.
  Het verspreidingsgebied moet dan worden afgezet en/of de ruimte waarbinnen met het grit is gewerkt moet worden afgeschermd/afgesloten onder de vermelding dat daar gevaar voor blootstelling aan asbest aanwezig is.
 5. Conform artikel 4.54a Arbeidsomstandighedenbesluit moet vervolgens worden overgegaan tot het inventariseren van de vermeende besmetting (aard en omvang bepalen) en moet de risicoklasse worden bepaald.
 6. Voor zover uit de inventarisatie blijkt dat asbest is aangetroffen, moet men dit asbest conform de regelgeving (conform de risicoklasse) laten verwijderen. Zo nodig – op basis van het inventarisatierapport –  door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
 7. Straalmiddel verontreinigd met asbest  is een afvalstof geworden.
 8. Als werkgever dient u uw verantwoordelijkheid te nemen om uw werknemers zorgvuldig te informeren over wat er gevonden is en indien nodig nazorg verlenen. Uw bedrijfsarts kan u verder informeren.
 9. De Inspectie SZW heeft opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar blootstellingsrisico’s voor werknemers in verschillende scenario’s. De resultaten van dit onderzoek zullen openbaar worden gemaakt.
 10. Als werknemers zijn blootgesteld aan asbest dan moet dit opgenomen worden in het personeelsdossier van de betreffende werknemers.

Asbest is een levensgevaarlijke, kankerverwekkende stof. Asbest mag alleen worden verwijderd door een gecertificeerd bedrijf. Bedrijven die asbest gaan verwijderen, moeten dat vooraf melden bij de Inspectie SZW. Daarnaast controleert de Inspectie of asbest door het gecertificeerde bedrijf veilig verwijderd is.

Reageer op dit artikel