nieuws

Deze top 5 arbojurisprudentie moet u kennen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Sommige rechtszaken maken niet alleen een einde aan een ruzie tussen twee partijen, de uitspraak in die zaken heeft veel meer impact. Hoe de rechter de wet in een bepaalde zaak heeft uitgelegd, krijgt dan navolging in vergelijkbare gevallen.

Deze top 5 arbojurisprudentie moet u kennen

Onze whitepaper Top 5 arbojurisprudentie neemt dit soort jurisprudentie voor de arbopraktijk onder de loep. De gekozen uitspraken komen voort uit verschillende soorten rechtszaken: strafrecht, bestuursrecht en civiel recht. Deze top 5 arbojurisprudentie moet u kennen!
Uiteraard blijft de keuze arbitrair. Niet alleen omdat we te maken kunnen hebben met diverse rechtsgebieden. Maar ook omdat er zo veel verschillende benaderingsmogelijkheden zijn in de keuze van onderwerpen op het gebied van veilig en gezond werken.

Dit staat er in de top 5 arbojurisprudentie

We hebben de top 5 arbojurisprudentie als volgt samengesteld.

1. De onrechtmatige daad
Het Kelderluik-arrest: een arrest van de Hoge Raad uit 1965. De daarin geformuleerde criteria worden nog steeds toegepast en zijn ook van kracht bij de uitvoering van het algemene veiligheidsbeleid.
2. Vallen
Een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen. Deze zaak gaat over een gat in de vloer.
3. Beschikbaarheid van middelen
Dit is een belangrijk onderdeel van het arbobeleid, op basis van een RI&E moet de werkgever immers de juiste middelen verstrekken. Gekozen is voor een zaak over werkhandschoenen.
4. Voorlichting en instructie
Dit is belangrijk bij de uitvoering van het arbobeleid. Immers, het alleen beschikbaar stellen van middelen volstaat niet. Gekozen is voor een ernstig ongeval in een zuiveringsinstallatie.
5. Toezicht
Dit kan worden gezien als het sluitstuk van het veiligheidsbeleid. We kozen voor een ongeval met een heftruck, bestuurd door een jeugdig persoon.

De whitepaper Top 5 arbojurisprudentie is samengesteld
door Rob Poort | Bureaupoort.nl op verzoek van de redactie van Arbo >>.

Download de whitepaper

Reageer op dit artikel