nieuws

Tips over adviseren zonder vingerwijzen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

TNO heeft een nieuw filmpje ontwikkeld in de serie ‘Tips voor preventiemedewerkers’. Deze tweede aflevering gaat in op hoe u collega’s kunt wijzen op preventieve maatregelen voor veilig en gezond werken. Zonder dat u zich schuldig maakt aan vingerwijzen.

Tips over adviseren zonder vingerwijzen

Want uit gesprekken met preventiemedewerkers komt regelmatig naar voren dat dit nog best een lastige opgave is: op een niet-belerende toon collega’s op zaken wijzen die veiliger kunnen.
Bijvoorbeeld als het gaat om het (juiste) gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Om te voorkomen dat anderen u als een soort arbopolitie zien, zijn de juiste toon en timing cruciaal. Het filmpje ‘Adviseren zonder vingerwijzen’ geeft hierover diverse concrete tips.

Serie met tips voor preventiemedewerkers over diverse onderwerpen

‘Adviseren zonder vingerwijzen’ is het tweede deel in een serie films met tips voor preventiemedewerkers. Deze serie met praktijktips biedt de preventiemedewerker concrete handvatten over uiteenlopende onderwerpen. De filmpjes zijn in de eerste plaats bedoeld voor (beginnende) preventiemedewerkers in kleinere bedrijven. De onderwerpen sluiten aan bij de vragen van preventiemedewerkers die TNO vanuit het project ‘Versterken Impact Preventiemedewerker’ ter ore zijn gekomen.

Het filmpje is te vinden op het YouTube-kanaal van inPreventie. Of bekijk het hier.

BEKIJK het filmpje met tips over adviseren zonder vingerwijzen

Reageer op dit artikel