nieuws

Die veiligheidshelm past ons allemaal

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Een goede bescherming van het hoofd tijdens het werk is geen luxe. Een veiligheidshelm beschermt tegen verwondingen door stoten of vallende voorwerpen.

Die veiligheidshelm past ons allemaal

Waar moet u op letten bij de keuze van een goede veiligheidshelm? Welke punten moet u regelmatig checken? Op welke werklocaties bent u verplicht om een veiligheidshelm te dragen? Welke normen gelden er voor helmen? Dit en meer leest u hier.

Waar is het dragen van een veiligheidshelm verplicht?

 • Daar waar de kans bestaat getroffen te worden door wegvliegende of vallende voorwerpen. Zoals in de bouw, in productiebedrijven en op werkplekken waar hijskranen aan het werk zijn.
 • Daar waar een verhoogde kans bestaat op stoten of bekneld raken van het hoofd. Bijvoorbeeld in de buurt van machines.
 • Daar waar dit door middel van een bord staat aangegeven. Een werklocatie met helmplicht is te herkennen aan een rond blauw bord met een witte afbeelding van een helm.

De ene veiligheidshelm is de andere niet

Een veiligheidshelm moet bescherming bieden tegen de risico’s van het werk en de werkplek. Die risico’s en de locatie bepalen wat een geschikte helm is. Daarom zijn er veel verschillende helmen voor verschillende toepassingen. Enkele voorbeelden van helmen voor specifieke situaties:

 • standaard bouwhelm: beschermt tegen dagelijkse risico’s als stoten of (kleine) vallende voorwerpen
 • helm met korte klep: voor mensen die tijdens het werk veel naar boven kijken
 • interventiehelm of motorhelm: voor mensen die werkzaam zijn bij ongevallen, zoals brandweer en medische hulpdiensten
 • brandweerhelm: beschermt tegen penetratie, vlammen, elektriciteit en hittestraling

Keuze veiligheidshelm moet in RI&E en plan van aanpak

De keuze voor een veiligheidshelm moet terug te vinden te zijn in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak voor de uitvoering. Een goede veiligheidshelm is geschikt voor de werkplek, past perfect op het hoofd van de drager en zit daardoor comfortabel. Een helm die onder alle omstandigheden goed zit, draagt veel bij aan een veilige werksituatie.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

[box type=”shadow” ]Checklist veiligheidshelm

Controle algemeen

 • Verkeert de helm in goede staat?
 • Is de gebruiksduur nog geldig?
 • Is het bandenstel heel en goed afgesteld?
 • Is duidelijk aangegeven waar men verplicht is een helm te dragen?
 • Zijn er voldoende helmen aanwezig (ook voor bezoekers)?
 • Draagt iedereen die dat moet, een veiligheidshelm?

Controle voor ieder gebruik

 • Is de helm voorzien van een CE-keurmerk?
 • Is de helmschaal onbeschadigd?
 • Is het binnenwerk juist afgesteld?
  – valt de helm bij voorover bukken af, stel dan het binnenwerk strakker
  – zorg voor voldoende vrije ruimte tussen de helmschaal en uw hoofd
 • Is de maximale gebruikstijd van de helm niet overschreden?
 • Is de verende werking van het binnenwerk nog intact?[/box]

Accessoires voor op en aan de veiligheidshelm

Voor bescherming tegen geluidsoverlast of spatten (vloeistoffen, stof, slijpsel) bestaan gelaatsschermen. Die zijn dikwijls aan de helm te bevestigen. Hetzelfde geldt voor oorkappen die beschermen tegen geluid. Verder zijn er diverse opties voor bepaalde weersomstandigheden. Zo voorkomt een kinband aan een helm dat die afwaait en een nekflap verbranding door zonlicht of lasspatten. Een helmmuts is een goed alternatief bij koude.

> LEES OOK: Veiligheidshelm is hoofdzaak

Hoe zit het met normen voor de veiligheidshelm?

Veiligheidshelmen conform EN 397 beschermen primair tegen vallende voorwerpen die op de top van de helm terechtkomen. Niet tegen zogeheten decentrale impact. Een high performance helmet biedt een verhoogde bescherming tegen op de kroon vallende voorwerpen. Daarnaast beschermen deze helmen tegen voorwerpen die naast de kroon van het hoofd terecht komen, tegen penetratie en tegen vlamcontact. Kijk in de tabel hieronder voor de belangrijkste normen voor veiligheidshelmen.

EN 397 Industriële veiligheidshelmen 2012
EN 443 Brandweerhelmen voor gebruik in gebouwen en andere constructies 2008
EN 812 Industriële stootpetten 2012
EN 14052 Industriële veiligheidshelmen met een hoog beschermingsniveau 2005
EN 50365 Elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties 2002
Tabel: Lijst van belangrijkste normen voor industriële hoofdbescherming (Bron: PBM Gids)

Een veiligheidshelm is niet onbeperkt houdbaar

Alleen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die voldoen aan de eisen in de Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen zijn geschikt en toegestaan voor gebruik. Daarmee zijn het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen en richtlijn 89/686/EEG) komen te vervallen. Alle PBM moeten per 21 april 2018 aan de nieuwe Europese verordening voldoen. Ze moeten daarnaast voorzien zijn van een CE-markering (dit staat voor Conformité Européenne). Met deze CE-markering toont de fabrikant van het beschermingsmiddel aan dat het voldoet aan de gestelde minimumeisen.

> LEES OOK: Het wat & hoe van PBM

Let op: geen stickers, verf of lijm op de helm

LET OP! Plak geen stickers op de helm. Gebruik ook geen verf of inkt om erop te schrijven of een markering aan te brengen. Waarom niet? Lijm, verf of inkt kunnen het materiaal van de veiligheidshelm aantasten. Zo versnelt het verouderingsproces van die helm. Vraag altijd advies aan de fabrikant; die kan meestal op verzoek een bedrijfsnaam of -logo aanbrengen.

Wat maakt van een helm een goede helm?

Verplicht nummer: productiedatum, model en fabrikant staan onuitwisbaar in de klep van elke veiligheidshelm vermeld. Ook verplicht is een  gebruiksaanwijzing bij de helm om de maat correct te kunnen instellen. Een goede pasvorm is namelijk erg belangrijk. Die zorgt ervoor dat de helm lekker zit. En dus dat de gebruiker hem ook daadwerkelijk opzet. Deze kenmerken maken van een helm een goede helm:

 • binnenwerk met goede pasvorm, schaal van lichtgewicht materiaal
 • traploos verstelbare hoofdband van met leer bekleed linnen
 • brede hoofdband die horizontaal en verticaal nauw tegen het hoofd ligt
 • binnenwerk met zweetband tegen het voorhoofd
 • kinriem die de oren vrij laat
 • desgewenst te combineren met gehoor- en/of gelaatsbescherming
 • desgewenst te combineren met een wintermuts en winterband
 • af te dekken ventilatie-openingen
 • hygiënisch

Bronnen: arboportaal.nl, PBM Gids, Cobouw Veiligheids Zakboekje

> TIP: Meer over veiligheidshelmen en hoofdbescherming in de PBMWijzer

 

Reageer op dit artikel