nieuws

PBM-verordening (EU) 2016/425 geldt per 21 april

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Weet u het nog? Per 21 april 2018 zijn het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen en de richtlijn 89/686/EEG vervallen. Vanaf die datum moeten PBM voldoen aan de Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen.

PBM-verordening (EU) 2016/425 geldt per 21 april

Alleen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die voldoen aan de eisen in de Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen zijn geschikt en toegestaan voor gebruik.

In algemene zin beschermen persoonlijke beschermingsmiddelen onder meer tegen lawaai, trillingen, besmettingen, elektriciteit en straling. En ook tegen mechanische, thermische, chemische en microbiologische invloeden. PBM zijn dan ook in de eerste plaats professionele beschermingsmiddelen voor gebruik op het werk. Maar let op: onder de nieuwe Verordening 2016/425 vallen ook huis-tuin-en-keukenartikelen als ovenhandschoenen of een fietshelm.

> LEES OOK: Het wat & hoe van PBM

Ook verplicht: de CE-markering

De PBM moeten daarnaast zijn voorzien van een CE-markering (dit staat voor Conformité Européenne). Met deze CE-markering toont de fabrikant of importeur van het beschermingsmiddel aan dat dit voldoet aan de gestelde minimumeisen. Want de fabrikant of de importeur is daar verantwoordelijk voor. Daarbij moet hij het stappenplan CE-markering doorlopen.

> GA NAAR het stappenplan CE-markering

Rechtstreekse werking vanuit Europa

Per 21 april 2018 is de nieuwe Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen van kracht. Deze verordening heeft rechtstreekse werking vanuit Europa. Dat houdt in dat de EU-lidstaten de bepalingen in de verordening niet omzetten in nationale wetgeving. Daarom hebben zij twee jaar de tijd gehad om bestaande nationale wetgeving terug te trekken als die in strijd was met de nieuwe Europese verordening. En om eventuele verwijzingen naar die wetgeving aan te passen.

> LEES OOK: De nieuwe PBM-verordening in de praktijk

Verplichtingen voor de supply chain

Met de komst van de nieuwe PBM-verordening vervalt het huidige Nederlandse Warenwetbesluit PBM dan ook volledig. Er blijft alleen een verwijzing over naar de Europese PBM-verordening. Daarnaast krijgt de volledige supply chain – fabrikanten, invoerders en distributeurs –met de nieuwe verordening verplichtingen opgelegd. Daardoor zal naar verwachting de kennis van zaken bij verkopers groter worden en de marktcontrole van overheden in de lidstaten gemakkelijker.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Nog een keertje kort de belangrijkste wijzigingen op een rij.

1. Geldigheidstermijn

Een andere belangrijke wijziging: de beperking van de geldigheidstermijn van type-keuringscertificaten voor PBM. Dit maakt regelmatige evaluatie en toetsing van producten noodzakelijk.

2. Maatwerk-PBM

Er gaan ook specifieke procedures gelden voor op maat gemaakte of aangepaste PBM. Hierdoor is de veiligheid efficiënter te garanderen.

3. Uitgesloten producten

Wellicht het meest zichtbaar voor de eindgebruiker zijn de aanpassingen in de lijst van uitgesloten producten en in de categorisatie van risico’s. Sommige in de oude wetgeving uitgesloten producten worden in de nieuwe Verordening (EU) 2016/425 wel degelijk als PBM beschouwd. Denk aan afwashandschoenen en ovenhandschoenen voor privégebruik. Ook veranderen sommige producten van categorie. De  (technische) eisen waaraan producten moeten voldoen, wijzigen niet.

 

> Alles weten over PBM? Kijk in de PBMWijzer.

Reageer op dit artikel