nieuws

PBM worden niet gebruikt, wat nu?

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moet de werkgever duidelijk aangeven in welke situatie werknemers die moeten gebruiken. Daarbij hoort ook dat hij zijn medewerkers voorlichting geeft over het correcte gebruik van die PBM.

PBM worden niet gebruikt, wat nu?

De werkgever moet zijn medewerkers laten tekenen voor de goede ontvangst van zowel de verstrekte PBM. Ook moeten de werknemers ervoor tekenen dat ze de daarbij behorende instructie hebben gekregen.

(update 16-05-2018)

Wat zijn de beste PBM?

Het klinkt misschien flauw, maar de beste persoonlijke beschermingsmiddelen zijn degene die medewerkers ook daadwerkelijk dragen. Want het komt helaas niet zelden voor dat medewerkers de verstrekte PBM niet of niet op de juiste manier gebruiken. Dat komt soms voort uit onwetendheid. Medewerkers beseffen bijvoorbeeld niet dat zij hun gehoorbescherming niet even uit kunnen laten omdat ze willen luisteren naar wat een collega tegen hen zegt. Maar onwil speelt ook een rol. Zeker in bepaalde beroepsgroepen vinden sommige medewerkers het dragen van persoonlijke bescherming niet ‘stoer’. Ze vergeten dan dat het ook niet stoer is om ernstig letsel op te lopen door een vallend voorwerp op hun hoofd omdat ze vertikten om een helm te dragen …

> LEES OOK: Blijvende gedragsverandering, kan dat?

De verstrekte PBM worden niet gebruikt, wat nu?

Als een werknemer weigert om de hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, zijn er diverse stappen die de werkgever kan ondernemen.

> LEES OOK: Het wat & hoe van PBM

1. Een mondelinge waarschuwing  geven
De werkgever kan de werknemer een mondelinge waarschuwing geven en van die waarschuwing een aantekening maken in het personeelsdossier van de desbetreffende medewerker.

2. Een schriftelijke waarschuwing geven
Blijft een medewerker weigeren om zijn PBM te dragen, dan kan de werkgever hem een schriftelijke waarschuwing geven. Daarvan gaat een kopie in het personeelsdossier van de medewerker in kwestie.

3. Een boete opleggen
De werkgever kan een medewerker een boete opleggen als de cao of het arbeidsreglement een boetebeding kent.

4. Een verzoek doen aan de Inspectie SZW om een controle uit te voeren
De werkgever kan de Inspectie SZW om een controle vragen. Daarop bezoekt de Inspectie bezoekt de werkplek. Daarbij kan de inspecteur de werknemer een boete opleggen voor het niet dragen van zijn persoonlijke beschermingsmiddel(en) van maximaal 450 euro.

> LEES OOK: Dit zijn de boetes bij de nieuwe Arbowet

5. Schorsen zonder behoud van loon
In het uiterste geval kan een werkgever overgaan tot schorsing van de weigerachtige werknemer. Tijdens die schorsing krijgt hij geen doorbetaling van loon.

Ondanks maatregelen: de PBM worden niet gebruikt

Alle voorgaande maatregelen toegepast en nog steeds gebruikt de werknemer zijn persoonlijke bescherming niet? Dan kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen. Daarbij zijn de gronden het niet-dragen van de PBM zoals dat een goed werknemer betaamt en het weigeren van een opdracht. Ontslag op staande voet is vaak een te zwaar middel. Dat is alleen zinvol als de handhaving van het dienstverband aantoonbaar in strijd is met het zogeheten goed werkgeverschap.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de weigering van de werknemer objectief gezien grote risico’s veroorzaakt voor de veiligheid van hemzelf en/of een ander.

Auteur | Jos Putman

> TIP: PBM kiezen? De PBM-wijzer helpt.

Reageer op dit artikel