nieuws

Houd uw handen heel met handbescherming

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij de helft van alle bedrijfsongevallen lopen mensen verwondingen op aan de handen of armen. Goed passende, op het werk afgestemde handbescherming kan letsel voorkomen of beperken.

Houd uw handen heel met handbescherming

Met handbescherming beschermt u een deel van de hand, de hele hand, de onderarm of soms zelfs de hele arm tegen verwondingen. Een handschoen is een veiligheidshandschoen – en dus een persoonlijk beschermingsmiddel – als die de drager beschermt tegen risico’s van het werk. Handschoenen die producten beschermen tegen de drager (bijvoorbeeld in cleanrooms) zijn dus geen PBM. Een handschoen voor particulier gebruik doorgaans ook niet, maar er zijn uitzonderingen.

Het belang van de RI&E bij handbescherming

Het is zaak om afhankelijk van de aanwezige gevaren de juiste handbescherming te kiezen. Een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is daarom van groot belang bij de keuze van de juiste veiligheidshandschoenen.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

De werkgever is verplicht om zijn werknemers te voorzien van de best mogelijke veiligheidshandschoenen voor hun werksituatie.

> LEES OOK: Rechter: ‘werkgever, verstrek beste handschoen’

Een aandachtspunt bij de keuze van handbescherming is dat het gebruik van handschoenen zelf ook klachten kan veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld komen door beperkte ventilatie in de handschoen, waardoor de huid niet kan ademen. Maar ook kunnen stoffen in het materiaal van de handschoenen voor klachten zorgen. Denk daarbij aan latex, maïsmeel, nitrosaminen en weekmakers. Daarom kan specialistisch advies voor de aanschaf en het gebruik van veiligheidshandschoenen noodzakelijk zijn.

> LEES OOK: Weg met de gepoederde latexhandschoen?

Veiligheidshandschoenen – dit zijn de eisen

Veiligheidshandschoenen moeten minimaal aan de volgende punten voldoen:

 • Ze moeten doeltreffende bescherming bieden tegen dat waar ze voor bedoeld zijn. Bij verschillende risico’s gelden verschillende eisen.
 • Ze moeten ergonomisch verantwoord zijn. Dit betekent onder meer dat er verschillende maten handschoenen beschikbaar moeten zijn. Te grote veiligheidshandschoenen zijn een risico op zich.
 • Ze moeten zijn voorzien van een CE-markering.
 • Ze moeten zijn voorzien van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.

> LEES OOK: Veiligheidshandschoenen? Weet wat je koopt!

Veiligheidshandschoenen – de verschillende categorieën

Veiligheidshandschoenen zijn, op basis van de ernst van het gevaar waartegen ze moeten beschermen, in te delen in drie categorieën:

categorie 1: bescherming tegen minimaal risico
categorie 2: bescherming tegen middelzwaar risico, bijvoorbeeld bij snijrisico’s
categorie 3: bescherming tegen onomkeerbare of dodelijke risico’s. Tot deze categorie behoren de meeste veiligheidshandschoenen tegen chemische risico’s en bijvoorbeeld handschoenen die beschermen tegen grote hitte of elektriciteit.

> LEES OOK: Nieuwe PBM-verordening gepubliceerd

> LEES OOK: Het wat & hoe van PBM

Veiligheidshandschoenen – de verschillende soorten

Handbescherming beschermt de drager tegen risico’s op het werk. Het risico dat de drager loopt, bepaalt de keuze voor de juiste soort veiligheidshandschoen. Veiligheidshandschoenen zijn er in veel verschillende soorten:

 • voor algemeen gebruik
 • snijbestendig
 • ter bescherming tegen (gevaarlijke) stoffen
 • ter bescherming tegen kou
 • ter bescherming tegen hitte
 • ter bescherming tegen elektriciteit
 • ter bescherming tegen vibratie

> TIP: Houvast bij het kiezen van veiligheidshandschoenen? Kijk in de PBMwijzer

Handbescherming tegen mechanische risico’s

Bij het werken met scherpe objecten, materialen en/of gereedschap kan bescherming nodig zijn van handen en soms ook polsen en onderarmen. Denk aan het werken met bijvoorbeeld glas, scherp staal of slagersmessen. Afhankelijk van de situatie zijn handschoenen van snijvaste vezels als Kevlar, Dyneema en Twaron (handelsnamen) noodzakelijk. Ook zijn er zogeheten maliënkolder-handschoenen, gemaakt van roestvrijstalen vlechtwerk. En prikbestendige handschoenen, opgebouwd uit stalen plaatjes.

> LEES OOK: Geen hoofdbrekens over handschoenen

Handbescherming tegen chemische risico’s

Er zijn geen handschoenen die tegen alle soorten chemicaliën bescherming bieden. Het meest geschikte handschoenmateriaal moet worden gekozen op basis van het type chemische stof. Handschoenen kunnen onder meer gemaakt zijn van latex, nitrylrubber, neopreen, viton, butylrubber en polyvinylacetaat. Al deze typen hebben hun eigen doorlaatbaarheidseigenschappen.

> LEES OOK: Werkhandschoenen kiezen tegen chemische risico’s

Essentiële aandachtspunten zijn onder andere de permeatietijd, penetratietijd, vingergevoeligheid en pasvorm. Afhankelijk van het materiaal en de chemische stof vindt de permeatie (binnendringing) soms al na enkele seconden plaats. De keuze van de juiste chemische bestendige handschoen is soms lastig en dient altijd maatwerk te zijn.

Bronnen: arboportaal.nl, PBM Gids, Cobouw Veiligheids Zakboekje

 

> TIP: Raadpleeg de PBMWijzer voor veelgestelde vragen over handbescherming

Reageer op dit artikel