nieuws

Hoe gevaarlijk is asbest nu echt?

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Is asbest niet gevaarlijk? Het verwijderen van asbest levert in ieder geval veel minder risico’s op dan tot nu toe werd gedacht. Ook wonen en werken in een pand met asbest is minder schadelijk dan werd aangenomen. De risico’s zijn veelal verwaarloosbaar en beschermingsmiddelen niet noodzakelijk. 

Hoe gevaarlijk is asbest nu echt?

Dat asbest niet gevaarlijk zou zijn, is natuurlijk niet waar. Maar dat maatregelen tegen asbest best wat minder kunnen dan tot nu toe werd aangenomen, blijkt uit een onderzoek van onder meer TNO, de Radboud Universiteit Nijmegen en trainings- en onderzoeksinstituut Crisislab in opdracht van de vereniging van woningcorporaties Aedes.

Huidig asbestbeleid niet realistisch, aanpassing nodig

Het gaat om wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen blootstelling, gezondheidsrisico’s en de kosten van beschermingsbeleid. Tot nu toe zijn we er altijd van uitgegaan dat asbestdeeltjes kankerverwekkend zijn. “Maar de wettelijke normen, complexe werkwijzen en de daaraan gekoppelde kosten staan in veel gevallen niet in verhouding tot het werkelijke risico”, vindt Aedes. Het huidige asbestbeleid is niet realistisch. Daarom dringt Aedes er bij staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) op aan om het beleid aan te passen.

> LEES OOK: Sanering daken met asbest is probleem

Asbest niet gevaarlijk, risico’s soms inderdaad overschat

Het rapport over de gevaren van asbest werd vlak voor een Kamerdebat over asbest door woningcorporaties gepresenteerd. Het onderzoek toont aan dat risico’s bij het verwijderen van asbest soms inderdaad worden overschat. In 27 unieke situaties werd de asbestblootstelling beoordeeld. Onnodig vaak worden de maanmannetjes in witte pakken met masker en persluchtapparaat van stal gehaald. Bijvoorbeeld bij het verwijderen van daken van asbestcement.

> TIP: Beschermende kleding kiezen? De PBMwijzer biedt houvast

Tegelijkertijd benadrukken de onderzoekers dat onder andere omstandigheden het risico wel degelijk groot is; dan is het beschermingsbeleid terecht streng. De conclusies bevestigen wat de woningcorporaties al langer denken: het saneren van asbest is onnodig duur. De branchevereniging wil graag ‘risicogestuurd asbestbeleid’. Oftewel: vaker saneren in de laagste risicoklasse 1. In dat geval mag iedere aannemer het werk doen, zonder dure beschermende kleding, en hoeft een deskundig laboratorium geen prijzige metingen te doen.

> LEES OOK: Asbest is niet gevaarlijk

‘Asbestbeschermingsbeleid terecht te streng’

“Saneerders die elke dag plafondplaten met niet-hechtgebonden asbest slopen, lopen een hoog blootstellingsrisico. In deze situatie is het van belang om de juiste beschermingsmaatregelen te nemen. Het huidig asbestbeschermingsbeleid is voor deze situatie terecht streng”, aldus Aedes. In veel andere onderzochte situaties zijn de risico’s volgens de vereniging verwaarloosbaar en zijn beschermingsmaatregelen niet noodzakelijk. De woningcorporaties vinden dat de huidige praktijk is doorgeslagen. Als de regels voor asbestsanering worden aangepast, kan ze dat tientallen miljoenen euro’s schelen.

> LEES OOK: Asbest, de onverwoestbare

Asbest blijft gevaarlijk en kankerverwekkend

“Niet nu centen besparen en straks veel duurder uit zijn door allerlei gezondheidsclaims”, reageert voorzitter Leo Veldhuis van de Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven (VAVB). In Nederland werken zo’n 5000 asbestsaneerders en toezichthouders, zowel zelfstandigen als bedrijven. Een groot deel daarvan is aangesloten bij de VAVB. “Asbest is en blijft een gevaarlijk, kankerverwekkend product. Wij hebben verantwoordelijkheid voor de mensen die er mee werken. Er zijn nu eenmaal risicoklassen die we moeten hanteren,” zegt Veldhuis. Volgens hem wordt er al sinds 2015 vergaderd over aanpassing van de wettelijke regelgeving.

> LEES OOK: Slopers woest over asbestrapport

Discussie op social media over asbest

Op sociale media ontstond een hevige discussie tussen voor- en tegenstanders van strenge maatregelen bij het werken met kankerverwekkend asbest. TNO zag zich genoodzaakt om met een aanvulling op het rapport te komen. “Het is goed dat het verwijderen van asbest geprofessionaliseerd is en dat er specialisten zijn die ervoor zorgen dat het asbest op een veilige manier wordt weggehaald, zodat risico’s beheerst worden”, aldus TNO.

 

> TIP: Het boek ‘Beroepsziekten voorkomen’: praktijkaanpakken met casuïstiek

Is asbest echt niet gevaarlijk?

 

Reageer op dit artikel