nieuws

Koude drukte over hittestress bij Defensie?

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De afgelopen jaren werden er meer militairen onwel door hittestress bij oefeningen. Defensie neemt nu extra maatregelen. Maar de vraag blijft waarom men niet eerder heeft gehandeld. Wat zegt dat over de veiligheidscultuur in het leger?

Koude drukte over hittestress bij Defensie?

Op 16 september 2016 overleed een 20-jarige marechaussee in opleiding tijdens zijn eindoefening. Uit een onderzoeksrapport dat begin februari 2019 aan de Tweede Kamer werd gestuurd, bleek dat hittestress de directe doodsoorzaak was. Zembla en de Stentor hebben daarna uitgezocht of er vaker ongevallen door hitte plaatsvinden bij Defensie.

Stijging meldingen hittestress door klimaat

Volgens hun onderzoek zijn er de laatste vijf jaar 53 officiële meldingen van hittestress geregistreerd bij de krijgsmacht. Daarvan vonden 11 meldingen plaats in 2018. De hete zomer van dat jaar zorgde voor een verdubbeling van de cijfers ten opzichte van het jaar daarvoor. Het is daardoor niet uit te sluiten dat het aantal meldingen in de toekomst zal toenemen als de klimaatopwarming doorzet.

Vier oorzaken uitblijven actie op hittestress

In de brief aan de Tweede Kamer onderkent Defensie het probleem rondom hittestress. Vier oorzaken komen naar voren uit een interne evaluatie. Die draagt de compacte titel ‘Het voorkomen en herkennen van en acteren op gezondheidsproblemen bij het verrichten van inspanningen in een extremer omgevingsklimaat’. Het gaat om deze vier oorzaken:

  1. conflicterende rollen van opleidingsinstructeurs;
  2. een te laag kennisniveau van instructeurs over hitteletsel;
  3. onvoldoende beschikbaarheid van informatie voor opleiders;
  4. onvoldoende betrokkenheid van deskundigen bij het tot stand komen van oefeningen.

> LEES OOK: PBM bij hittebelasting

Eerste maatregelen Defensie, waarom nu pas?

Naar aanleiding van die bevindingen heeft de krijgsmacht direct al enkele maatregelen getroffen. Zo is er informatie verstrekt over hitteletsel aan instructeurs. Ook heeft Defensie de risicoanalyses van opleidingen verbeterd. Daarnaast wordt de operationele gezondheidszorg eerder betrokken bij oefeningen.

Hoewel dit op zichzelf goede maatregelen zijn, blijft de vraag hangen waarom Defensie nu pas ingrijpt. Kennelijk heeft men eerder onvoldoende besef gehad van de extra risico’s die zware lichamelijke belasting in extreme omstandigheden met zich mee brengt.

> LEES OOK: Ziek van werken in de warmte

Vragen over algemene veiligheidscultuur Defensie

Dat roept nog grotere vragen op over de algemene veiligheidscultuur bij het leger, zeker in het licht van andere dossiers zoals chroom-6, het mortierongeluk in Mali en het schietongeval in Ossendrecht. Bij een professionele organisatie die beroepsmatig met zulke bijzondere risico’s omgaat, verwacht je dat de genoemde maatregelen bekend en al in werking zijn. Een goed thema-onderzoek voor de nieuwe Inspectie Veiligheid Defensie?

 

> TIP: Meer weten over beschermende kleding? De PBMwijzer helpt u kiezen

Koude drukte over hittestress bij Defensie?

Reageer op dit artikel