artikel

Wat moet ik doen?

Persoonlijke ontwikkeling

Ethische dilemma’s op het werk komen regelmatig voor. Voor sommige werknemers zijn ze zelfs een dagelijkse werkelijkheid.

Kleine dilemma’s lossen zich vaak vanzelf op door innerlijke reflectie of kort overleg met een collega. Grote dilemma’s daarentegen kunnen grote invloed hebben op de werkvreugde en professionele toekomst van een werknemer. Dan gaat het om situaties waarin hij een keuze moet maken tussen twee of meerdere opties en hij in alle gevallen het gevoel heeft persoonlijke waarden te moeten schenden of risico op persoonlijk verlies te lopen, zoals reputatieschade of baanverlies.

Bescherming van werknemers is daarom ook een belangrijk punt. Dat stelt filosofisch consulent Marleen Moors. Want wat als een leidinggevende onethisch handelt en een werknemer het gevoel heeft zijn mond te moeten houden uit angst om zijn baan te verliezen? In dit soort gevallen is de beroepscode de eerste bron waar men te rade kan gaan, schrijft Moors.

Binnen de arbo-beroepen kennen de richtlijnen een onderverdeling in Professioneel Statuur, Gedragsregels en Beroepscodes. Samengevat wordt de meerderheid van de beroepscodes voor arboprofessionals gekenmerkt door de volgende aspecten:

  • de verantwoordelijkheden van de werknemer,

  • de waarden en normen die in de vak- uitoefening centraal staan,

  • samenwerking tussen collega’s en leidinggevenden,

  • maatschappelijke aspecten van de
    beroepsuitoefening en

  • omgaan met waardenconflicten.

Lees het volledige artikel van Marleen Moors in het februarinummer van vakblad Arbo

 

Reageer op dit artikel