nieuws

12 vaardigheden voor succes in uw werk

Persoonlijke ontwikkeling

Als arboprofessional wilt u succes boeken op het gebied van veilig en gezond werken. Een breed terrein. Begin klein, begin bij uzelf. Met deze 12 vaardigheden haalt u het beste uit uzelf.

12 vaardigheden voor succes in uw werk

Margriet Sitskoorn – hoogleraar klinische neuropsychologie en auteur van ‘Het maakbare brein’ en ‘IK2 – De beste versie van jezelf’ – noemt 12 vaardigheden die daarbij bepalend zijn.

1. Focus

Dat is de vaardigheid om je te concentreren op de juiste dingen op het juiste moment. Daarbij hoort niet alleen focus vasthouden op het moment dat dat belangrijk is, maar juist ook focus loslaten. Dus denk niet aan uw zieke zoontje als u hebt besloten een oppas te bellen en zelf naar die belangrijke vergadering te gaan. En pieker niet over een businessvraagstuk als u gezellig met vrienden uit eten bent.

2. Emoties reguleren

Natuurlijk moet u soms uw hart volgen, maar laat uw emoties niet de boventoon voeren. Emotie kan motiverend werken, maar trap soms ook bewust even op de rem. Wie zijn emoties goed kan reguleren, kan bijvoorbeeld veel beter met stress omgaan.

3. Theory of Mind

Dit is het inschatten van gedachten, gevoelens en vervolgstappen van een ander en uw eigen tactiek daarop aanpassen. Buitengewoon belangrijk als u anderen wilt meekrijgen of iets wilt verkopen, bijvoorbeeld bij het pitchen van uw idee bij het management.

4. Pro-sociaal gedrag

Dit is gedrag waarbij u niet zichzelf vooropstelt, maar het belang van de groep als geheel. Kunt u over uw eigen schaduw heen springen en een beslissing nemen die het hele bedrijf ten goede komt? Gebrek aan pro-sociaal gedrag is een reden dat veel oorlogen maar blijven voortduren.

5. Werkgeheugen

Net als computers heeft ook ons brein twee vormen van geheugen. Het ene kun je bevragen (wanneer zijn we ook al weer naar Toscane op vakantie geweest?), het andere draait geruisloos op de achtergrond en zorgt ervoor dat taken soepel verlopen. Als u zich houdt aan de planning die u hebt gemaakt voor die dag, spreekt u uw werkgeheugen aan. En zonder daar voortdurend bij stil te staan, bent u zich er op de achtergrond van bewust dat een vergadering niet te veel mag uitlopen omdat u anders met ander werk in de knel komt.

6. Reëel zelfbeeld

De media hebben hun mond vol van het belang van een positief zelfbeeld. Dat zorgt ervoor dat bijna niemand meer durft te zeggen dat hij ook kanten heeft die hij eigenlijk niet zo leuk vindt. Die hem in de weg zitten, zelfs. Toch is een eerlijk zelfbeeld belangrijk om succes te hebben. Vraag eens aan mensen in uw omgeving wat zij u zouden adviseren om verder te komen.

7. Werk kunnen plannen

Kunt u een grote opdracht opdelen in verschillende deeltaken zonder dat de samenhang verloren gaat? Hoe beter u in staat bent om een planning te maken, deelopdrachten aan anderen uit te besteden en die op te volgen, hoe succesvoller u zult zijn.

8. Dingen kunnen organiseren

Dit sluit aan bij het vorige punt, maar is niet hetzelfde. Organiseren is meer de manier waarop u een taak oppakt, terwijl werk plannen betrekking heeft op het goed omgaan met de omvang van een taak.

9. Kunnen beginnen

Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Verzin geen excuses voor uitstel, begin gewoon.

10. Focus op langetermijnvoordelen

U hebt misschien wel eens gehoord van de marshmallow-test? Een kind krijgt een marshmallow. Daarna laat de onderzoeker hem alleen met de boodschap: ‘Als je deze marshmallow niet opeet, krijg je een tweede als ik terugkom’. Kinderen die deze test doorstaan, zijn op lange termijn succesvoller dan kinderen die voor de kortetermijnprikkel gaan. Het is precies dezelfde vaardigheid die u als volwassene nodig hebt om een dieet te kunnen volhouden. Of een studie af te ronden. Of kinderen op te voeden.

11. Zelfreflectie

Bent u in staat uzelf te monitoren en daar volledig eerlijk in te zijn? Kunt u bijsturen als u uw eigen rol niet goed oppakt? Wie regelmatig stilstaat bij zijn eigen functioneren, zal eerder geneigd zijn zijn gedrag of tactieken aan te passen om succesvol te zijn.

12.Flexibel zijn

Hoe goed kunt u omgaan met veranderingen? Bent u bijvoorbeeld in staat om voor één probleem meerdere oplossingen te bedenken? Blijft u rustig of raakt u in de war als een opdrachtgever ineens met nieuwe taken komt die helemaal niet in uw agenda passen? Kunt u uw plan aanpassen als de omstandigheden dat noodzakelijk maken?

Beheerst u nog niet al deze 12 vaardigheden? No worries, u bent niet de enige. Het goede nieuws: deze vaardigheden zijn te trainen. Wie dat lukt, zal merken dat hij meer succes boekt. Op het werk, maar zeker ook daarbuiten.

 

> Meer over gedrag? DOWNLOAD de GRATIS whitepaper Veiligheidsfabels over gedrag.

Reageer op dit artikel