artikel

Digitale RI&E’s

RIE

Een voor de hand liggende URL voor een arbotopper op internet. Een site met een grote hoeveelheid informatie over de RI&E. De site wordt beheerd door het Arbo Platform Nederland, een samenwerking tussen werkgevers, werknemers, overheid en kennisinstellingen op arbogebied. Op de openingspagina kan worden doorgeklikt naar informatie over het hoe en wat van de RI&E, hoe je de RI&E kunt gebruiken voor het terugdringen van de risico’s en hoe het precies zit met de toetsing. Wat j e ook kiest, naast de gewenste informatie verschijnt rechts een lijstje met branches in beeld. Die branches vormen een belangrijk onderdeel van de site. Hier verschijnt specifieke informatie voor die branche, met een pRIE-test (een soort versnelde, eenvoudige RI&E), adressen van brancheorganisaties en een overzicht van beschikbare RIE-instrumenten. Het merendeel van die instrumenten kan direct gratis van de site worden gedownload, voor andere moet worden betaald of moet je lid zijn van de brancheorganisatie. Het blijft niet alleen bij checklists. De site informeert ook over alles wat je over de RI&E moet weten. Waarom is een RI&E nodig? Hoe moet een RI&E worden uitgevoerd? Wat kost het om een RI&E uit te voeren? En waar kan ik hulp vinden als ik er niet uitkom?

 

 

Stel, je werkt in een slijterij en je struikelt in het magazijn telkens over de dozen met wijn en de bierkratten. Je wilt daar wat aan doen (en niet opruimen) en de andere gevaren ook in kaart brengen. Kortom, je zoekt de RI&E Dranken en Wijn. Die is bij de vorige site te vinden bij Detail & Groothandel, maar hij staat verstopt in de lange lijst met RI&E’s die de branche al heeft geproduceerd. Dan kun je het ook eens proberen op het nieuwe Arboportaal, de site die het ministerie van SZW momenteel opbouwt als opvolger van de site van het Arbo Platform Nederland. Klik daar op de openingspagina op het tabblad ‘branches’, kies opnieuw de sector Detailhandel, en dan kom je direct daarna bij de branche Dranken en Wijn. Op de branchepagina is te zien of er een branchespecifieke RI&E is ontwikkeld en of er een overzicht bestaat van de risico’s in de betreffende branche. Met behulp van een door TNO ontwikkeld instrument kun je er een schatting maken van de verzuimkosten in de branche. Met de hiervoor genoemde site vormt deze site een sterk duo. Het is nu alleen nog wachten op het moment dat het ministerie van Sociale Zaken ze samenvoegt tot een ‘supersite’ over de RI&E.

 

 

Alle in Nederland beschikbare RIE-instrumenten zijn te vinden op de eerdergenoemde sites. Een van die instrumenten is dat van het MKB. Het kan ook worden gedownload van deze site, waarna een installatieprocedure wordt gestart. Het instrument wordt op de eigen pc of laptop gezet. Handig als je eens geen internet bij de hand hebt. Na de installatie wordt gevraagd de pc opnieuw op te starten, maar het programma werkt ook als je dat niet doet. Bespaar je dus deze ergernis. Met behulp van het beantwoorden van vragen kunnen we op de site een inventarisatie van risico’s maken. Voor de vragen waar het instrument de situatie als ‘niet in orde’ bestempelt, draagt de site de bouwstenen aan voor een plan van aanpak. Het instrument is vrij algemeen en wellicht in veel situaties niet direct te gebruiken. Vanwege het grote aantal erin opgenomen vragen leent het zich prima om zelf een checklist samen te stellen. Alleen al daarvoor is het de moeite waard dit gratis instrument eens te bekijken.

 

 

Reageer op dit artikel