artikel

Branche-RI&E kan beter

RIE

Auteur: Frans de Kruif

 

Sinds 2003 zijn er tal van branche-RI&E-instrumenten gemaakt. Op www.rie.nl zijn circa 140 branche-RI&E-methodieken geplaatst, waarvan er 100 overeengekomen zijn tussen sociale partners. Aan de hand van een eigen lijst kwaliteitscriteria is een dertigtal branche-RI&E-methodieken voor MKB-branches gescand. Het resultaat stelt teleur.

Kwaliteit
De naleving van wettelijke regels wordt soms onvoldoende toegelicht, schiet wel eens door en richt zich soms meer op de wettelijke regel dan op de intentie om arbeidsomstandigheden te verbeteren. Een aantal instrumenten geeft in de toelichting niet de ‘gouden tip’ dat je als kleine onderneming bij bedrijfshulpverleners kunt samenwerken met bedrijven in de omgeving. De instrumenten bevatten ook regelmatig ‘open deuren’. Veel instrumenten zijn nog gebaseerd op de arbowetgeving van voor 1 januari 2007.

 

Maatwerk

Veel RI&E’s vragen die van ondergeschikt belang zijn voor de branche. Juist in branche-RI&E’s in het MKB zou je verwachten dat de risicoklasse in de risico-evaluatie grotendeels vooraf ingevuld kan worden. De meeste instrumenten laten de risico-inschatting echter volledig aan de MKB’er zelf over. Alle instrumenten stellen de vraag of aan de wettelijke PAGO-verplichting wordt voldaan. In bijna geen enkele is terug te vinden wat een PAGO concreet in de betreffende branche zou moeten inhouden. Soms wordt het verkeerde accent gelegd in wat risicovol is.

Werkbaar

Veel RI&E-instrumenten bevatten arbojargon dat moeilijk te begrijpen is voor werkgevers en werknemers in het MKB. Veel vragen kunnen duidelijker en praktischer worden toegelicht. In een aantal instrumenten staat het advies om een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf aan te stellen plus een tweede persoon om iemand te ondersteunen bij het indienen van een klacht over ongewenst gedrag. Voor een klein bedrijf gaat dat erg ver.
 
De rol van vakbonden en werkgeversorganisaties bij de totstandkoming van erkende RI&E-instrumenten blijkt onvoldoende garantie te bieden voor de kwaliteit ervan. Ook lijkt het erop dat arbodeskundigen onvoldoende kaas gegeten hebben van klant- en gebruiks-vriendelijkheid en de RI&E-instrumenten te veel vanachter het bureau bedenken. Het is te hopen dat de kwaliteit van de huidige branche-RI&E-instrumenten geen voorteken is voor de kwaliteit van arbocatalogi die het komende jaar ontwikkeld worden.

Reageer op dit artikel